Goed nieuws: het wijkplatform Sinnevelt breidt uit en wordt een stichting.

Initiatiefnemers Dick van de Schraaf en Hans Spruit zijn recentelijk bij de notaris geweest voor de oprichting van de stichting Wijkplatform Sinnevelt.
Beiden waren al lid van de Wijkraad Sinnevelt. De wijkraad is eind vorig jaar opgeheven en overgegaan naar een wijkplatform.


Gezien de aard van het wijkplatform ligt een stichting als rechtsvorm het meest voor de hand.
Een notaris is nodig om de oprichtingsakte op te stellen met daarin de statuten (= het regelement) van de stichting.
Er staan zaken in als de naam, het doel, de rechten en plichten van het bestuur en de bestemming van het vermogen als de stichting wordt ontbonden. 
De verwachting is dat het administrtieve proces binnen enkele weken wordt afgerond.

Meer goed nieuws: naar aanleiding van een flyer-actie in de wijk hebben zich twee bewoners gemeld die ook betrokken willen worden bij het Wijkplatform.

U hoort er binnenkort meer over.