De nieuwe eigenaar van het (kantoor-) pand op de Delftlaan 321 heeft 1 februari 2024 ingesproken bij de Commissie Ontwikkeling.
Hierdoor zijn meer details van de bouwplannen openbaar geworden.
De plannen om het kantoorpand te transformeren naar 53 apartementen van gemiddeld 40 m2 en een prijs van ca. € 240.000 blijken al een tijdje klaar te liggen.
De voortgang stagneert vanwege het gebrek aan gemeentelijk capaciteit.
Het inspreken was bedoeld om steun te krijgen voor het project.
Om te mogen afwijken van de gestelde norm van minimaal 50% sociale huur (het wordt 100% sociale koop) en
toekennen van prioriteit waardoor er snel worden begonnen met de bouw.
Door commissieleden werden er vragen gesteld, het is niet duidelijk of het verzoek van de eigenaar wordt gehonoreerd.

De inspreektekst is hier te downloaden.