De wijk Sinnevelt is vanaf maart onderwerp van een expositie in het ABC Museum.
Bijna ieder jaar wordt een wijk uit Haarlem te kijk gezet.
In de wijk te kijk tentoonstellingen wordt het verleden, het heden en vooral de toekomst van een wijk uit Haarlem of de omgeving getoond.
Voor 2024 heeft het ABC gekozen om  Sinnevelt te kijk te zetten.

In de wijkkrant van oktober 2023 is hierover een uitgebreid artikel verschenen en via een recente flyer zijn bewoners uitgenodigd om inbreng te geven.
Op 30 januari was het ABC-team aanwezig in het Schoterhof om kennis te maken met  bewoners die zich hadden aangemeld.
Er is veel informatie uitgewisseld en foto's van Sinnevelt in opbouw.
De expositie zal 24 maart 2024 worden geopend.

Adres ABC Architectuurcentrum Haarlem: Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem
(tegenover het Frans Hals Museum).
Website: https://architectuurhaarlem.nl/,