In de Orionvisie (concept november 2018, definitief februari 2020) was de verbetering van de sociale huurwoningen van Ymere opgenomen.
Eind 2023 werd aan de bewoners een plan voor nieuwbouw en gevolgen daarvan (verhuizen etc.) gepresenteerd.
Maandag 29 januari zijn de voorlopige plannen breed gepresenteerd op een informatiebijeenkomst.
Buurtbewoners waren uitgenodigd via een huis-aan-huis verspreide flyer (download).

De schetsen tonen een eerste opzet, gebasseerd op de kaders uit de Orionvisie.
De huidige indeling van de woonblokken is niet efficient.
Door de ruimte beter te benutten en de hoogte in te gaan kunnen er binnen deze ruimte meer woningen (ca. 90) en groen gerealiseerd worden.
In overleg met de gemeente wordt het ontwerp uitgewerkt.

Voorlopig globale planning:
2024: Schetsontwerp
2025: Definitief Ontwerp
2026:Sloop en nieuwbouw

Informatie op de website van Ymere: https://www.ymere.nl/projecten/orionweg/
U kunt zich hier ook aanmelden voor de (digitale) nieuwsbrief van Ymere.