Samenvatting status 30 oktober 2023:

- de status was dat de gemeente dit jaar geen capaciteit voor dit traject heeft
- de ontwikkelaar heeft inmiddels een presentatie gegeven aan de gemeente
- het ontwerp wijkt op enkele essentiele punten af van de ontwikkelvisie (zoals maximale- en gemiddelde bouwhoogten)
- we hebben de gemeente (opnieuw) gevraagd of deze afwijkingen van de visie worden toegestaan

Het complete verhaal:
Afgelopen week hoorden we van de ontwikkelaar dat er aan de gemeente een presentatie is gegeven over dit project.
We hebben verder geen inhoudelijke informatie.
Gezien het verloop tot nu toe gaan we ervan uit dat de ontwikkelaar vasthoudt aan de ontwerpuitgangspunten zoals die zijn gepresenteerd in de informatiebijeenkomsten naar de bewoners.
Op dat ontwerp is door bewoners en wijkraden fundamenteel commentaar gegeven, maar op de meest essentiele punten is niet ingegaan.
Aan een aantal essentiele uitgangspunten van de ontwikkelvisie wordt voorbij gegaan om het rendement voor de ontwikkelaar te vergroten.
Er wordt gesteld dat er naar bewoners is geluisterd en de maximale hoogte is verlaagd van 11 naar 9. Er wordt niet verteld dat in de visie maximaal een 'hoogteaccent van 7 verdiepingen' wordt genoemd.
Zo is het uitgangspunt van een gemiddelde bouwhoogte van 3 - 4 lagen genegeerd en vervangen door een gemiddelde van ruim 6 lagen!
Dus hoger en veel meer volume. 
BisonBowling Maps
De locatie ligt een een uithoek van de wijk en is moeilijk te ontsluiten voor verkeer.
Toch is gekozen voor en groter aantal woningen en een andere architectonische opzet (volume) dan waar de visie van uitgaat.

Al met al worden hiermee een aantal problemen gecreeerd die op het bord komen van wijkbewoners.
Zie hiervoor de eerdere berichten op deze website, zoals https://sinnevelt.nl/activiteiten-projecten/277-project-bison-bowling-hoorne-vastgoed.html

Rol van de gemeente
Dit een traject waarbij de gemeente de verantwoordelijkheid voor het participatietraject bij de ontwikkelaar heeft gelegd.
Er is de ontwikkelaar veel aan gelegen dit goed aan te pakken. De wijkraden werden betrokken en er zijn meerdere bijeenkomsten voor bewoners geweest.
Maar al gauw bleek dat de ontwikkelaar zijn eigen koers vaart, afwijkt van de visie en in de communicatie met bewoners de eigen uitgangspunten als norm neerzet.
Als je de achtergronden niet kent is het toch een mooi gebaar van de ontwikkelaar dat -na het luisteren naar bewoners - de maximale bouwhoogte van 11 verdiepingen wordt verlaagd naar slechts 9!
Er wordt niet bijverteld dat het er eigenlijk maar 7 mogen zijn.
In het begin van dit jaar hebben we de gemeente een aantal vragen gesteld over het ontwikkelproces op deze locatie, waaronder de vraag of een ontwikkelaar mag afwijken van een ontwikkelvisie.
De beantwoording kreeg toen geen urgentie omdat duidelijk was dat de gemeente geen capaciteit had en het project voorlopig stil zou liggen.
De gemeente wil natuurlijk ook voortgang en is bezig capaciteiten beschikbaar te maken. 
Waarschijnlijk heeft de ontwikkelaar hierop vooruitlopend de presentatie gegeven.

Vooraf gaande aan dit traject zat de ontwikkelaar al eerder op een verkeerd spoor en wilde in eerste instantie een supermarkt doordrukken.
Ondanks alle argumentatie en democratische beslissingen van de gemeenteraad.
Er moest een brief van de wethouder aan te pas komen om de ontwikkelaar te keren.
Het argument was toen dat de ontwikkelaar zich moet houden aan wat er in de visie staat. Zie de brief van de wethouder.
De geschiedenis lijkt zich op dit punt te herhalen. 
We verwachten dat 'de politiek' ook nu de rug recht houdt en de ontwikkelaar gehouden wordt aan de uitgangspunten van de visie.