Waarom en hoe
Het college van burgemeester en wethouders, heeft een beleid gepresenteerd om per 2024 betaald parkeren en een bijbehorend vergunningenstelsel in elf wijken in te voeren of uit te breiden.
Het plan werd afgelopen voorjaar al aangekondigd in het coalitieakkoord, en is nu concreet gemaakt.
Het gaat over het voorrang gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk het milieu belasten en openbare ruimte in beslag nemen.
Dit betekent dat in de stad zoveel mogelijk te voet of met de fiets wordt gereisd, van en naar de stad met een steeds schoner openbaar vervoer en de auto alleen wordt gebruikt als het echt niet anders kan.
Achtergronden over het waarom betaald parkeren binnen de stad wordt uitgebreid: https://haarlem.nl/uitbreiding-betaald-parkeren
Via het menu kunt u allerlei documenten downloaden die met dit onderwerp te maken hebben.

Volgens het plan wordt er voor 11 wijken betaald parkeren ingevoerd.


Eén van de uitzonderingen is het Te Zaanenkwartier, waar naast Sinnevelt ook de Plantenwijk, Sterrenbuurt en De Krim onder vallen.
Er is echter nog een beleidsstuk dat aangeeft dat er bij nieuwbouw minder parkeerplaatsen voor auto's nodig zijn, zie:  https://haarlem.nl/minder-parkeerplekken-voor-autos-bij-nieuwbouw
Dat is koren op de molen van ontwikkelaars, want parkeerplaatsen zijn duur.
In de Orionzone gaat de komende jaren gebouwd worden. Wellicht dat het dan nodig is om alsnog ook in onze en omliggende wijken betaald parkeren in te voeren.
Ook hier ligt de nota ter inzag en kunt u uw mening geven: PlanningInvoeringBetaaldParkeren nov22

Inspraak (Indienen zienswijze)
Zoals gebruikelijk is er gelegenheid om uw mening (zienswijze) te geven.
Dit kan tot uiterlijk 30 november 2022 via de website van de Gemeente: https://haarlem.nl/inspraak-uitbreiding-betaald-parkeren#/nieuw

Petitie

Er is ook verzet tegen de parkeerplannen van de gemeente.
Hiervoor is een petitite gestart: https://petities.nl/petitions/beperk-het-betaald-parkeren-in-haarlem?locale=nlOp 25 november was deze 7500 keer ondertekend.

Wat betekent dit voor Sinnevelt?
Volgens het plan wordt er voor 11 wijken betaald parkeren ingevoerd.
Eén van de uitzonderingen is het Te Zaanenkwartier, waar naast Sinnevelt ook de Plantenwijk, Sterrenbuurt en De Krim onder vallen.

Verlaging parkeernormen bij nieuwbouw

Er is echter nog een beleidsstuk dat aangeeft dat er bij nieuwbouw minder parkeerplaatsen voor auto's nodig zijn.
Dat gaat geregeld worden door het verlagen van de parkeernormen, zie:  https://haarlem.nl/minder-parkeerplekken-voor-autos-bij-nieuwbouw
Het is koren op de molen van ontwikkelaars, want parkeerplaatsen kosten veel geld.

In de Orionzone gaan de komende jaren honderden woningen gebouwd worden.
Er zijn plannen in de maak voor nieuwbouw rond het Stadionplein, op de locatie van Bison Bowling, Planetenlaan (Nova College) en Delftlaan 327.
Wellicht dat het dan nodig is om alsnog ook in onze en omliggende wijken betaald parkeren in te voeren.
Ook hier ligt de nota ter inzag en kunt u uw mening geven: https://haarlem.nl/minder-parkeerplekken-voor-autos-bij-nieuwbouw