Terugkoppelavond Bouwplannen locatie Bison Bowling 1 oktober2022

De ontwikkelaar Hoorne Vastgoed heeft een ‘terugkoppelavond’ gepland op dinsdagavond 1 oktober.
Op deze avond worden de reacties en feedback teruggekoppeld.
Het is een inloopavond, u bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Locatie: Bison Bowling
De uitnodiging is per mail verstuurd, deze vindt u hier

De ontwikkelaar zet er flink de pas in.
Op 27 september werden voor het eerst concrete tekeningen getoond en op 1 november
worden bevindingen 'terugkoppeld'.
Hiemee is de eerste fase van het participatietraject afgerond en gaat Hoorne met de plannen naar de gemeente om deze inhoudelijk te laten beoordelen.

Een commentaar van meerdere wijkbewoners is dat het proces erg snel gaat.
‘Er is weinig tijd om je te realiseren wat gevolgen zullen zijn van de bouwplannen, we worden meegenomen in de stroom’.
De laatste weken krijgen de wijkraden meer reacties, met name van bewoners uit de nabije omgeving van het perceel.

Reacties van bewoners en wijkraden
Een belangrijke bron van reacties en vragen is het voornemen het bouwvolume te vergroten en het gebouw op te hogen naar 11 verdiepingen.
De gemiddelde bouwhoogte zou 6,5 verdiepingen worden ipv 4. Een aanzienlijk groter volume.
Deze afwijkingen van de visie is niet acceptabel voor de meeste wijkbewoners.

Het perceel ligt op een ongunstige plek o.a. voor wat betreft de bereikbaarheid.
Bouwen van woningen op die plek vraagt sowieso om nadere studies van mobiliteit en overlast (zon, geluid, luchtstromen, licht, etc.).
Dat geldt ook al voor de uitgangspunten in de ontwikkelvisie, laat staat een vergroting van het bouwvolume.
Hoe meer bewoners, hoe meer druk op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de wijken.
De ontwikkelaar geeft aan dat een groter bouwvolume nodig is voor een gunstig uitvallende ‘businesscase’.
Er worden specifieke keuzes voor het inrichten van de 50% vrije ruimtes. Zo wordt er gekozen voor middenhuur en ‘voorzieningen’ op de benedenverdieping.
Dat zou ook anders kunnen.
Maar los van die keuzes is het maken van winst of verlies een ‘ondernemersrisico’ dat niet afgewenteld dient te worden op  bewoners van de wijk.

Reacties van bewoners en wijkraden kunt terugvinden op de pagina https://www.sinnevelt.nl/nieuws/331-evaluatie-bouwplannen-perceel-bisonbowling-27september-2022.html
De reacties zijn doorgegeven aan de ontwikkelaar.

De intentie van de ontwikkelaar is om transparant te zijn in de feedback en vragen te beantwoorden.
Bent u betrokken bij uw woon- en leefomgeving? We zien u graag op 1 november !