Dinsdag 27 september tussen 18.30 en 21.00 uur worden de bouwplannen voor het perceel BisonBowling gepresenteerd, zie de uitnodigingsmail.
DIt is een vervolg op de bijeenkomsten van 12 en 13 september j.l.
Hier kon kennis worden gemaakt met het projectteam van Hoorne Vastgoed, consultants en Pre Wonen.
Tevens waren er informatieborden. Download hier de presentatie van 12/ 13 september.
Update: zie ook de evaluatie van die avond: https://www.sinnevelt.nl/nieuws/331-evaluatie-bouwplannen-perceel-bisonbowling-27september-2022.html

Op het perceel komt een bouwblok met circa 150 woningen, waarvan 50% sociale huur van minimaal 40 m2.
In de ontwikkelvisie is rekening gehouden met 76 woningen.
Sinnevelt heeft momenteel ca. 2200 bewoners, 150 woningen zou een toename betekenen van minimaal 10%, rond een ontsluitingpunt van de wijk
De ontwikkelvisie geeft op pagina 26 een overzicht van Ontwikkelblokken en bouwhoogtes,

Naast de 150 woningen op de bison-locatie staan de volgende bouwblokken gepland:
- ruim 200 woningen aan de kop van de Planetenlaan, Sportweg/ Stadionplein. (visie: 168 woningen)
- 60-90 appartementen door het verbouwen van het voormalige Nova college (volgens de architect; visie: 47 woningen)
- 64 extra woningen door het vervangen van de laagbouw van Y-mere door 4etage flats.
- 51 woningen op de locatie Nieuw Delftweide  
- 220 woningen op overige locaties (Dr. Gunninkschool, Edo, De Planeet en Dekamarkt)

Zoals aangegeven het artikel over de informatieavond  zijn er in de Ontwikkelvise Orionweg-Planetenlaan een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten genoemd.
We gaan ervan uit dat de initiatiefnemer zich hieraan houdt. Naast het behoud van groen, ecologisch bouwen, etc. zijn er op dit moment enkele specifieke aandachtspunten:

Bouwhoogte, aantal woningen
Orion400, Nw Delftweide en buren- langs de Orionweg en aan de Herman Gorterlaan maximaal vier lagen hoog.
- een open struktuur aan de kant van de Herman Gorterstraat
- op de hoek met de Randweg is ruimte voor een hoekaccent van maximaal zeven lagen
- aflopend naar vijf bouwlagen richting de bestaande flats langs de Delftlaan met dezelfde hoogte.
In de ontwikkelvisie/ mobiliteitsstudie wordt uitgegaan van 76 woningen.
De 1700 m2 voor de geschrapte supermarkt geeft ruimte aan meer woningen en voorzieningen.
Er staan nu 150 woningen gepland. Er wordt gezegd dat dit nodig is om het beoogde rendement te halen nu de supermarkt als kostendrager is weggevallen.
Maar hoe kan je op een fatsoenlijke manier zoveel woningen kwijt op het Bison-perceel?

Hoorne Vastgoed is een commerciele organisatie. Afwegingen en keuzes zijn met name financieel gestuurd.
Daar is niets mis mee, investeringen zijn nodig voor een gezonde samenleving.
Bewoners hebben belang bij een prettige en gezonde werk- en leefomgeving.
De belangen worden strijdig als een ontwikkelaar geld wil verdienen ten koste van de wijk.
 
Die supermarkt was wellicht een foute inschatting van de ondernemer, maar dat hoort bij het ondernemersrisico.
Maar ook had niemand kunnen voorzien dat de prijzen van bouwgrond en woningen sinds de aankoop (2017) enorm gestegen zijn ! 
Dus misschien valt het allemaal wel mee.
Eventuele financiele tegenvallers afwentelen op de wijk is voor wijkbewoners geen optie.
Gelukkig staan er randvoorwaarden in de ontwikkelvisie. De visie is goedgekeurd door de gemeenteraad, we gaan ervan uit dat de ontwikkelaar deze respecteert.

Mobiliteit en Parkeren
- De kruisingen van de Orionweg/Randweg en Planetenlaan/ Rijksstraatweg Jan Gijzenkade zijn in de huidige situatie (2020) al zeer druk.
- De kruising van de Orionweg met de Randweg zit in de bestaande situatie al op 99% van de beschikbare theoretische capaciteit.
- De Orionweg maakt deel uit van een fietsnetwerk en is een regionale fietsroute en gaat hierop ingericht worden..
- Parkeerbeleid: parkeerbehoefte moet op de eigen kavel opgelost worden. 
150 huishoudens voor dit type woningen maken gebruik van minstens 100 - 120 auto's !Participatieladder details
Hoe kan je deze locatie ontsluiten met zo min mogelijk problemen/ overlast, hoe gaan de verkeersstromen lopen? We zijn met name benieuwd naar de onderbouwing van het parkeren, dat op het perceel opgelost moet worden.

Er wordt de komende jaren fors meer gebouwd in de wijk. De mobilteitsvisie over de hele Orionzone van 2020 gaf al aan dat meer onderzoek nodig is om te kunnen komen tot evenwichtige beslissingen. Ontsluiting van de zone aan de NoordOostpunt (kop van de Planetenlaan) en ZuidWestpunt (Orionweg/ Randweg) was toen al onderkend als een knelpunt. Een nieuw en uitgebreider mobiliteitonderzoek is noodzakelijk.

Participatie
Hoorne Vastgoed is eigenaar van een perceel aan de rand van onze wijk en wil daar graag woningen bouwen.
Hoorne Vastgoed is een winstgedreven organisatie en maakt haar eigen afwegingen en keuzes.
Het perceel heeft een horecabestemming. Om te mogen bouwen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Wijkbewoners worden geconfronteerd met verdichting en toename van verkeer- en parkeerdruk.
De gekozen oplossing zal de komende deccenia zijn stempel drukken op de wijk.
Het belangrijk dat wijkbewoners invloed kunnen uitoefenen op het eindresultaat.
Daarom is het nodig de inspraak- en beslismomenten duidelijk aan te geven.

De gemeente Haarlem heeft geen capaciteit om dit ontwikkeltraject te begeleiden.
Hoorne Vastgoed is verantwoordelijk voor het bouwtraject én het particitapietraject.
Draagvlak is belangrijk voor de ontwikkelaar. Weerstand van bewoners kan immers tot vertraging leiden.
Wij zijn benieuwd naar de uitwerking van de plannen en hoe bewonersparticipatie vorm gegeven gaat worden.
In de uitnodiging voor de participatiebijeenkomst staat dat we onze mening kunnen geven over een aantal schetsen en over oa. de publieke voorzieningen en de openbare ruimte.


Komt allen. Het gaat over uw wijk, wat er in uw achtertuin gebeurt.
Het wordt een interessante avond!