Dinsdag 6 september van 19.30 tot 21.00 uur in het PartyCentrum

De gemeente Haarlem heeft plannen om 260 woningen aan de Planetenlaan/Sportweg te bouwen.
Voor omwonenden en geïnteresseerde is een informatieavond gepland op 6 september 2022.
Locatie: Partycentrum , sportweg 8
Oorspronkelijk was de bijeenkomst geplan in de bibliotheek, maar gezien het grote aantal aanmeldingen is dit verplaatst naart het Partycentrum tegenover de ingang van het Schoter.
De uitnodiging is eind augustus via een bewonersbrief verstuurd.
U wordt gevraagd zich van te voren op te geven via projecten@haarlem.n
Omdat niet alle wijkbewoners de bewonersbrief krijgen, heeft de wijkraad Planetenwijk een flyer gemaakt.
In de flyer worden ook een aantal 'zorgpunten' genoemd.
Zie ook de website https://wijkraadplanetenwijk.nl/
Het is een complexe situatie. Enkele onderwerpen die spelen:
- De samenwerking met St Jacob (ouderencentrum met aanleunwoningen),
- Hoe sociaal zijn de sociale woningen (minder dan 40 m2 ?)
- er staan veel oude bomen op het terein
- komt er een parkeergarage, betaald parkeren ?
- evt verhuizing van de Dekamarkt
- evt verhuizing van de bibliotheek
- vernieuwing van het zwembad (is al vele jaren een lastig dossier)
- samenwerking gemeente, ontwikkelaars, bouwer (de grond is van de gemeente)
- al dan niet vervuilde grond van de benzinestation
- etc.

Daarbij worden in de omgevingsvisie van de gemeente 6 hoofdopgaves benoemd:
• Het versterken van de aantrekkelijke woon en werkstad voor iedereen
• Het versterken van het sociaal weefsel
• Een klimaatbestendig Haarlem
• Een gezonde stad voor mens en dier
• De energietransitie in Haarlem
• Een duurzaam bereikbare stad

 Op 29 september wordt de voortgang van dit ontwikkeltraject besproken in de Commissie Ontwikkeling.


GebiedRondomStadionHaarlem


Participatieladder details