In het Haarlems Weekblad van 8 maart 2022 lazen we dat het college van BenW een spoedaanvraag heeft goedgekeurd voor het uitbreiden van De Verbeelding.
Het blijkt dat de aanvraag om te school uit te breiden met 377 m2, eind vorig jaar bij de gemeente is ingediend .
Het huidige schoolgebouw aan de Louis Couperusstraat omvat 604 m2.
Op 1 oktober van het schooljaar 2021-2022 telde de Verbeelding 105 leerlingen. In de aanvraag staat dat er nu al een tekort is van 124 m2. En dat er voor het volgend schooljaar 128 leerlingen worden verwacht.
Uiteindelijk wil men doorgroeien tot een volwaardige school van ca. 225 leerlingen.

Zoals bekend kan het huidige schoolgebouw niet uitgebreid worden.
Het is de verwachting dat de Verbeelding in de loop van 2024, na een beperkte verbouwing, van een vervangende huisvesting gebruik kan gaan maken.
Er wordt gezocht naar een locatie voor het plaatsen van noodgebouwen voor tijdelijke huisvesting.

Update augustus 2022:
Er is huisvesting gevonden op de locatie van De Zonnewijzer.
Locatie groep 1 t/m 3: Louis Couperusstraat
Locatie groep 4 tm 7: Ambachtstraat​ / Planetenlaan 168)

Update maart 2024::
De Verbeelding heeft nieuwe huisvesting gevonden.
De school gaat in zijn geheel verhuizen naar het schoolgebouw waar nu basisschool De Zonnewijzer 2 is gevestigd, op de Planetenlaan 168.
Eerst dient de Zonnewijzer 2 te verhuizen, daarna worden de lokalen geschikt gemaakt voor de speciale onderwijsvorm van De Verbeelding.

De leerlinggroepen van Zonnewijzer worden teruggebracht naar één locatie, op de Planetenlan 9.
Dat houdt in dat deze locatie uitgebreid dient te worden. Plannen voor nieuwbouw zijn ingediend.
Zie het artikel nieuwbouw De Zonnewijzer