Manifest Wijkraden Haarlem 2022

Politiek

Het merendeel van de Haarlemse wijkraden vindt dat participatie en inspraak van burgers beter geregeld kan worden.
Er is genoeg geschreven en gepraat, goede voornemens gemaakt.
In de praktijk raken burgers regelmatig gefrustreerd en hebben het gevoel dat er niet echt wordt geluisterd, dat er geen echte dialoog is.
Dat is met name de afgelopen vier jaar zichtbaar geworden door de grote ontwikkelingsprojecten om meer woningen te bouwen binnen 'de bebouwde kom'.
De ervaringen van o.a. de wijkraad van Sinnevelt

kunt u vinden op deze website en de Orionzone - Facebookpagina:  http://bit.ly/facebook-orionzone

Voor de wijkraden en de wijkbewoners is het belangrijk dat besluitvormig over woningbouw, wegeninfrastructuur, groenvoorziening, voorzieningen, etc. zorgvldig gebeurd.
En in nauw overleg met de bewoners. Deze hebben immers nog vele jaren te maken met de gevolgen van de keuzes die door de politiek en gemeente zijn gemaakt.

Het doel van het initiatief is dat een verbetering van het participatie en inspraakproces wordt georganiseerd. Participatie en cocreatie
Belanghebbende dienen op het juiste moment -dat is zo vroeg mogelijk in het proces- te worden betrokken.
Zodat kunnen bijdragen aan de voorbereiding van de plannen én een zorgvuldige besluitvorming door het gemeentebestuur en gemeenteraad.  

Planning:

- 28februari t/m 7 maart: presentaties voor de politieke partijen.

- 9 maart 2022: participeren tijdens de bijeenkomst in de Pletterij over wijkraden en nieuwe democratie

- 28 maart 2022; gesprek met de burgemeester en de gemeentesecretaris

Het persbericht van 28 februari kunt u hier downloaden.