Ontwikkeling Stadionplein, status feb22

Status Ontwikkeling Stadionplein feb22

De startnotitie is op 23 december 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd:

StemgedragVaststellenStartnotitieStadionplein23dec21

Hiermee is budget vrijgemaakt om de volgende fase te kunnen starten.
Er is veel druk gezet

door de wethouder om de goedkering nog dit jaar voor elkaar te krijgen.
Zorgen over burgerparticipatie en behoud van groen zoals die zijn verwoord tijdens het inspreken door de drie wijkraden en Haarlemse Bomenwachters waren niet voldoende om de gevraagde pas op de plaats te maken. zie ook https://www.sinnevelt.nl/nieuws/315-startnotitie-ontwikkeling-stadionplein.html
Het amendement van met name de lokale partijen om eerst participatie en de groenparagraaf meer inhoud te geven, haalde het niet.
Voor een verslag van deze vergadering, zie https://haarlem.notubiz.nl/vergadering/819110/Gemeenteraad%2023-12-2021

Ook hier komt weer het berouw na de zonde. Politiek heet dat iets als ‘Ja, het had beter gekund en we gaan het beter doen in het vervolgtraject’. (Maar voor nu gaan we gewoon door :-)

De volgende fase
In de Orionvisie is ervan uitgegaan dat er een ontwikkelstrategie zou worden opgesteld.
Om de samenhang tussen alle ontwikkellokaties binnen de zone te bewaken.
Dat blijkt losgelaten. Wel worden de ontwikkeling van het zwembad, bibliotheek en sportvelden meegenomen.
De verwachting is dat er eind maart/ april een klankbordgroep wordt ingericht met daarin vertegenwoordigers van belanghebbenden uit dit gebied, zoals wijkraden/ bewoners, en de sportclubs.