Startnotitie Ontwikkeling Stadionplein

Eind november verscheen er onverwachts een startnotitie voor het ontwikkelen van het stadionplein.
De notitie is op 2 december besproken in de Commissie Ontwikkeling.
De wijkraden waren verrast door de notitie en verontwaardigd over de tekst dat de notitie getoets zou zijn met de wijkraden.
Niet dus ! Dit was mede aanleiding om in te spreken bij de Commissie.
Naast insprekers van de drie wijkraden was er een betrokken bewoner met een prima doordacht verhaal en De Haarlemse Bomenridders.
Het lijkt er weer op dat 'bouwen, bouwen bouwen' het belangrijkste is, terwijl de wijkraden willen dat de wijkbewoners kunne meebeslissen over de kwaliteit van de woonomgeving.
De Bomenridders stellen een leefbare stad centraal, waarbij het groen een belangrijke rol speelt.
Maar ook nu is weer de vraag in hoeverre er wordt geluisterd naar wijkbewoners.
Het tempo is blijkbaar belangrijker dandirect betrokkenen mee te nemen en zo draagvlak te krijgen.

De video-opname van de vergadering vindt u  hier
Punt 8 op de agenda. Het behandelen van de startnotitie Stadionplein begint met de insprekers om 3uur 49
Start discussies binnen de Commissie: 4 uur 17
Start stemming of dit stuk door kan naar de Raad ja/nee: 5 uur 14
Start Interventie en Nabrander wethouder (na de pauze): 5 uur 31


Gezien het vele commentaar op de notitie zou je verwachten dat het zou worden ingetrokken, aangevuld na overleg met de commentaargevers en in januari weer op de agenda.
Na stemmng bleek er in de Commissie geen meerderheid. De startnotitie was niet 'behandelrijp' voor de gemeenteraad.
Maar de wethouder besliste anders, de notitie komt wel op de agenda van de Raad, maar er komt een zgn. 'raadsnotitie'.
Waarschijnlijk wordt daarin een 'politieke'oplossing gevonden.
We kijken met spanning uit naar deze notitie, die half december verwacht wordt.

Van de vergadering is een verslag gemaakt.
Overzicht van de inspreekteksten:
- Tekst Ernst Blok (Planetenwijk)
- Tekst Robvan Looveren (De Krim)
- Tekst Hans Spruit (Sinnvelt)
- Tekst Hilde Prins (Haarlemse Bomenridders)

Zie ook de Orionzone-Facebookpagina

En de gemeentelijke website: https://www.haarlem.nl/orionzone/


Planning:
ProcesPlanningStadionplein dec21