Kennismaking met Brunelleschi Ontwikkeling (Delftlaan327)

Verkoop kantorenpand Delftlaan 327 aan Brunelleschi
Delftlaan327 locatie

In maart van dit jaar is het voormalige kantoorpand van Pre Wonen aan de Delftlaan 327 verkocht.Het pand staat op de hoek van de Jacques Perklaan en grenst aan de koopflats van De Abeelen.
De kantoren werden voornamelijk verhuurd aan De Hartenkamp, die een andere locatie heeft gevonden.
Het is de bedoeling dat het kantoorpand wordt omgezet naar woonruimtes.

In de wijkkrant van juli 2021 (download) staat een samenvating van het interview met de nieuwe eigenaren.
De plannen worden nog uitgewerkt, de eigenaren stellen het op prijs om zich nu al vast voor te stellen:
Met name de omwonenden gaan te maken krijgen met dit ontwikkelproject.

Kennismaking met Brunelleschi Ontwikkeling bv
Wij zijn John de Bie en Jaap Maarse. Wij wonen in Haarlem en hebben kinderen en jonge collega’s die het gewoonweg niet lukt om in de huidige markt hun eerste woning te kopen door de krankzinnig hoge prijzen. En nu ze huren zijn ze maandelijks een veel te hoog bedrag kwijt dat ze nooit meer terug gaan zien. Veel van onze vrienden en kenissen herkennen dit.

Wij geloven erin dat wij voor deze generatie geschikte koopappartementen kunnen bouwen waar ze veel woonplezier ervaren en waarmee ze een start kunnen maken met hun wooncarrière. We denken aan zogenaamde tiny apartments van 35 tot 45 m2 met een koopsom van circa € 200.000,-- Dat is voor deze startende kopers veel goedkoper dan het huren van een vergelijkbaar appartement. Bovendien bouwen ze dan natuurlijk wat voor zichzelf op in plaats van dat ze beleggers rijk maken.

Met ons ontwikkelingsbedrijf Brunelleschi Ontwikkeling BV hebben we namens een aantal gelijkgestemde investeerders eind maart 2021 een leegstaand kantoorpand gekocht aan de Delftlaan 327 en hebben we twee architectenbureaus gevraagd om aantrekkelijke voorstellen te ontwerpen die duurzaam zijn en bijdragen aan een gezonde en inspirerende leefomgeving.

We hebben gekozen voor een leegstaand kantoorpand omdat (versterkt door de corona crisis) mensen steeds minder vanuit een kantoor werken en er met de transitie van een reeds bestaand gebouw geen groen, speelruimte voor jonge kinderen of andere openbare ruimte hoeft te worden opgeofferd.Delftlaan327

In het Haarlems Dagblad lazen we recent dat er een groot tekort is aan praktijkruimte voor huisartsen, tandartsen en andere (para)medische beroepsbeoefenaars. Om ook voor die groep iets te kunnen doen, bekijken we of er mogelijkheden zijn om de begane grond en de eerste verdieping hier voor te bestemmen en daarboven de appartementen te bouwen.

De gemeente Haarlem heeft in haar recente beleid opgenomen om minimaal 25% van de nieuwbouw in hout uit te voeren. Wij zijn daar erg enthousiast over omdat het veel beter voor het milieu is dan bouwen in beton. Daarnaast is het ook nog eens prettiger wonen in zo’n gebouw.

Ook kiezen we voor bijna energieneutraal bouwen door toepassing van de nieuwste energiebesparende oplossingen. Bovenop dit alles vinden wij het belangrijk dat er veel groen wordt geïntegreerd. Verticaal groen draagt daar op een mooie manier aan bij maar ook bijvoorbeeld een gemeenschappelijke (dak)tuin waarmee we tevens een ontmoetingsplek kunnen creëren voor sociale interactie.

Hoewel de ideeën nu nog vooral in ons hoofd zitten hebben we gepland om de eerste uitwerking ervan te presenteren op de komende jaarvergadering van Wijkraad Sinnevelt (aanpassing: de jaarvergadering 2021 gaat niet door)  Om een goede aansluiting met de wijk te realiseren kunnen we bij die gelegenheid tevens kennis nemen van de gedachten en ideeën van de bewoners