Locatie Bisonbowling - Hoorne houdt vast aan supermarkt, wijkraden participeren niet mee

Wijkraden bekijken veranderingen in de wijk vanuit het belang van de wijk en bewoners.
Wijkraden nemen graag deel aan initiatieven als dit bij kan dragen aan de kwaliteit van wonen en werken in de wijk.

Vorige week (21mei21) ontvingen de drie wijkraden een uitnodiging om met één vertegenwoordiger deel te nemen aan een interactieve workshop gericht op het mobiliteitsvraagstuk ter voorbereiding van de co-creatie sessies mobiliteit voor de ontwikkeling van Orion400.
De wijkraden hebben besloten niet deel te nemen omdat er geen vertrouwen in het particpatieproces.
Een citaat uit het antwoord van de wijkraden aan de projectgroep Orion400:

‘De wijkraden Sinnevelt, de Krim en Planetenwijk gaan niet deelnemen aan deze workshop.
Een belangrijke reden is dat we geen vertrouwen hebben in het voorgestelde participatieproces.
De initiatiefnemer heeft nog steeds de intentie om een supermarkt te vestigen op deze locatie.
Dat is de afgelopen week gebleken tijdens het overleg dat wijkraden met Hoorne Vastgoed hadden in Uitgeest.
De uitkomst van het voorgaande participatieproces waar honderden bewoners aan deelnamen was duidelijk: geen extra supermarkt.
Ook de gemeenteraad was duidelijk in haar vaststellingsbesluit: geen extra supermarkt.
Bij herhaling hebben we gezegd graag te willen samenwerken in een zoektocht naar een gedragen invulling van de ruimte op die locatie.
Met als uitgangspunt dat uitkomst van de voorgaande bewonersparticipatie wordt gerespecteerd.

De initiatiefnemer heeft veel ervaring met ontwikkelprojecten.
Er is nu al voldoende informatie beschikbaar voor de initiatiefnemer om een plan te maken en dat voor te leggen aan bewoners en wijkraden.
We wachten met spanning af.