Stemmen op naam nieuwe sporthal tot 21 juni 2021

Zoals u weet komt er naast het Schoter Lyceum een nieuwe sporthal. naam sporthal mei21
Deze sporthal moet natuurlijk een naam krijgen.
Inwoners van Haarlem hebben de gelegenheid gekregen om een naam te bedenken voor deze sporthal.
De nieuwe sporthal wordt vanaf 2022 thuisbasis voor de volleybalclub Spaarnestad en ook de leerlingen van het Schoter Lyceum gaan hier sporten.
Voor de jury was het niet een eenvoudige klus want waar voor te gaan.
Na rijp beraad en argumentatie is er gekozen voor de volgende namen:
* Sinnevelt Hal (duidelijke verwijzing naar de wijk)
* Ed Koper Hal.
Inzending van kleinkinderen die aangeven dat opa 30 jaar lang voorzitter is geweest van volleybalclub “ Die Raeckse” waaruit de volleybalclub Spaarnestad is ontstaan.
Bij vele wedstrijden actief geweest als scheidsrechter. Schoolvolleybal Haarlem is door hem opgezet en tevens is hij ereburger van Haarlem.
80 jaar in Haarlem gewoond waarvan 50 jaar in onze wijk Sinnevelt en wat ze niet verteld hebben: opa is ook een actief wijkraadslid geweest gedurende vele jaren voor de wijk Sinnevelt.
* Bavo Hal : Haarlem staat bekend als de Bavostad vanwege de 2 prachtige kerken. Naam is kort maar duidelijk.
* Yvonne van Genniphal: Schaatskampioene , geboren en getogen in Haarlem Noord. Won 3 gouden medailles in 1988 in Galgary.

Aan U de keuze: u kunt Uw stem tot 21 juni a.s uitbrengen op www.haarlem.nl/sporthal


De bouw van de sporthal is inmiddels in volle gang.
De planning is dat de hal in december 2021 klaar is.
Meer informatie over het project is te vinden op de projectpagina van de gemeente: Sportweg nieuwbouw sporthal.