Publicatie Verkeersbesluit mr. Jan Gerritszlaan - Willem Klooslaan

Verkeersbesluit mr. Jan Gerritszlaan - Willem Klooslaan

Met het vervangen van de riolering onder de Mr. Jan Gerritszlaan en de Willem Klooslaan wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Vanwege de ingrijpende veranderingen in de verkeerssituatie is een ‘verkeersbesluit’ nodig. Dat besluit is op 3 mei 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. Er is 6 weken de tijd om een zienswijze te geven.

In het verkeersbesluit wordt tot in detail beschreven hoe de verkeerssituatie wordt. Het is een uitwerking van het Definitieve Ontwerp.

Enkele punten uit de publicatie:

  • - de Willem Klooslaan wordt onderdeel van de alternatieve fietsroute voor de Rijksstraatweg en wordt ingericht als fietsstraat.
  • - er wordt een verbinding gelegd met het Schoterbos (realisatie in fase 2)
  • - de max. toegestane snelheid op de mr. Jan Gerritszlaan gaat (vanaf vlak voor de W. Klooslaan) naar 30 km/uur
  • - de huidige eenrichtingsregime op de Frans Netscherstraat wordt omgedraaid
  • - de zebrapaden op de Mr. Jan Gerritszlaan en aan de Noordkant van het Plesmanplein (tov de ingang van Schoterhof) komen te vervallen.
  • - een aantal parkeerplaatsen op de Mr. Jan Gerritszlaan en Willem Klooslaan zullen vervallen
  • - het voorrangskruispunt tussen de mr. Jan Gerritszlaan en Planetenlaan wordt vervangen door een uitritconstructie;

Voor het volledige overzicht: zie de publicatie verkeersbesluit in de Staatscourant (download) en de Ontwerp - tekening (download)

Een deel van de tekening:

Tekening MrJanGerritszlaan nw