Locatie Bisonbowling - vragen aan de wethouder over starten participatie

Vragen over het starten van de participatie locatie Bisonbowling (Hoorne Vastgoed)
De start van het participatietraject voor de locatie Bisonbowling in relatie tot de Orionzone als geheel roept bij de PvdA fractie vragen op.
De vragen zullen 22 april mondeling worden gesteld aan de verantwoordelijke wethouder, dhr. Roduner, voorafgaand aan de raadsvergadering (start 18:30 uur).
De vragen gaan o.a. over de rol van de gemeente in het het participatieproces gedurende het initiatief van Hoorne Vastgoed op de locatie van Bisonbowling.
Of zo'n proces overgelaten kan worden aan de ontwikkelaar. Worden de belangen van de wijkwoners voldoende gewaarborgd, of wordt de wijk 'overgenomen' door

een machtige projectontwikkelaar?
De rol van de 'stadsmakers', die ingehuurd zijn door de projectontwikkelaar.
Het gaat ook over het respecteren van de uitslag van bewonersparticipatie gedurende de ontwikkelvisie: GEEN extra supemarkt.
Juist door de uitdrukkelijke wens van de bewoners is de supermarkt door de Haarlemse gemeenteraad uit de ontwikkelvisie geschrapt.
Maar dat lijkt Hoorne Vastgoed allemaal niets uit te maken.
De eigenaar van de grond gaat er nog steeds van uit dat in deze hoek van onze wijk de woningen op een Vomar gebouwd worden.
Wat doet dit met het vertrouwen van de bewoners in 'bewonersparticipatie' ?
Op deze website hebben we hierover eerder gepubliceerd, zoals: Gemeente: geen zorg over extra supermarkt en resultaat participatie Orionzone .
In de recente nieuwsbrief van de wijkraden (download) worden ook weer kanttekeningen geplaatst bij deze ontwikkeling in de Orionzone, onze wijk!

We zijn verheugd dat nu ook vanuit de kant van 'de politiek' kritsche vragen worden gesteld !
Het gaat immers ook over de betrouwbaarheid van de politiek en wie er nou werkelijk bepaalt wat er gebeurt in Haarlem.


Het artikel in het Haarlems Weekblad (20 april 2021)
VragenWethouder plannen supermarkt apr21
Hieronder de volledige tekst van het persbericht:

Vragenuur 22 april 2021

Vragen van de PvdA voor wethouder Roduner

In de Orionzone vinden nieuwe ontwikkelingen plaats. De bouw van de nieuwe sporthal is gestart. Hierna volgt, zoals gebruikelijk in deze ontwikkelfase, een participatietraject, dat begeleid zal worden door de ontwikkelcombinatie “ProjectgroepOrion400”.

In de aanloop naar genoemde participatie bereiken ons berichten van de wijkraad en omwonenden dat er (opnieuw) draagvlak wordt gezocht voor het inpassen van een supermarkt ter hoogte van de huidige BisonBowling (aan de Noordelijke Orionweg).

Er heerst onduidelijkheid over de positie/rol/regie van de gemeente.

  1. Bent u het eens met de PvdA dat er, sinds de besluitvorming op de Orionzone in februari 2020, geen nieuwe feiten zijn opgetreden, die aanleiding zouden kunnen vormen voor het (opnieuw) zoeken van draagvlak voor een supermarkt aan de Noordzijde Orionweg?
  1. Bent u het eens met de PvdA dat het opnieuw zoeken naar draagvlak bij omwonenden voor een supermarkt op de genoemde locatie kan leiden tot verwarring bij omwonenden, dat het vertrouwen van deze omwonenden in de gemeente daardoor beschadigd kan raken, en daarom onwenselijk is?
  1. Bent u het eens met de PvdA dat het instellen van co-creatiesessies die het project Orion400 (onderdeel van de volledige Orionzone ontwikkeling) waarop in februari reeds werd besloten, overstijgen, kunnen leiden tot verwarring over rollen van de ontwikkelcombinatie enerzijds, en de gemeente anderzijds?

“ProjectgroepOrion400” heeft het organiseren van co-creatiesessies (participatie-sessies met inwoners over woonvormen en voorzieningen binnen de ontwikkeling) uitbesteed aan zogenaamde “Stadmakers”. Deze Stadmakers presenteerden zich op 13 april jl. vanuit het Nova College aan omwonenden als vrijwilligers die de ontwikkelingen in de (gehele) Orionzone zullen begeleiden, omdat de gemeente onvoldoende capaciteit zou hebben om de participatie zelf te begeleiden.

  1. Wethouder, klopt het dat de gemeente geen capaciteit beschikbaar heeft om de participatie in de Orionzone te begeleiden, en dat daarom het gehele participatietraject voor de (gehele) Orionzone heeft uitbesteed aan de ontwikkelcombinatie/Stadmakers? Hoe houdt de wethouder/gemeente regie, als de gemeente de participatie niet begeleid? Hoe verhoudt deze nieuwe participatieronde zich tot de maandenlange eerdere participatie, verwerkt in de besluitvorming van februari?

 

Ienke Verhoeff, PvdA Haarlem

Besluit op de visie Orionzone https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/27-februari/19:30