Gemeente: geen reden voor zorgen over extra supermarkt in de Orionzone

Gemeente: geen reden voor zorgen over extra supermarkt in de Orionzone

Er is geen reden om ons zorgen te maken over gemeentelijke initiatieven rondom een extra supermarkt in de Orionzone. Dat is de uitkomst van antwoorden op onze brief naar wethouder Roduner (Ruimtelijke Ontwikkeling) .

De extra supermarkt is door de politiek (gemeenteraad) begin vorig jaar uit de ontwikkelvisie van de Orionzone geschrapt. Dit nadat gedurende het hele participatieperiode bewoners en wijkraden voortdurend hadden aangegeven dat er geen extra supermarkt nodig is en zelfs ongewenst.

Om zeker te zijn dat dit ook door de ambtelijke organisatie is overgenomen, hebben we o.a. in het overleg tussen wijkraden en gemeente hierover vragen gesteld. Omdat we geen duidelijk antwoorden kregen, is er uiteindelijk in december 2020 een brief gestuurd naar de verantwoordelijke wethouder, dhr. Rodunermet het verzoek om duidelijkheid.

Het antwoord van de wethouder (februari 2021) houdt o.a. in dat het schrappen van de supermarkt is gecommuniceerd met de ambtelijke organisatie. Ook in het overleg met de gemeente is dit bevestigd en dat er vanuit de gemeente geen initiatieven worden genomen.

Hiermee is deze kou uit deze richting de lucht genomen.