Pas op: oplichters actief in de wijk

Er zijn oplichters actief in onze buurt.
Er wordt aangebeld door een keurige persoon.
Die vraagt of ze dakwerkzaamheden voor je kunnen doen.
Dakgoot schoonmaken, dakpannen repareren, schoorsteen, etc.
Het werk wordt niet of deels gedaan en er volgt een forse rekening.
Soms wordt een voorschot gevraagd.
Dit gebeurt met name bij oudere, kwetsbare bewoners.
Recentelijk hebben de oplichters toegeslagen in de Krim en op de Zanenlaan.
Let op en waarschuw anderen !
LetOpOplichtersActief inonzewijk.jpg

Dit soort oplichting komt vaker voor, zie https://www.tvl.be/nieuws/politie-waarschuwt-voor-oplichters-die-zich-voordoen-als-dakwerkers
Een verschil is dat ze nu aan de deur komen!