Hoorne Vastgoed zet 'Stadsmakers' in voor de Orionzone

Hoorne Vastgoed heeft in 2018 het perceel van Bison Bowling gekocht.
Het oorspronkelijke plan van Hoorne was om daar woningen te bouwen boven een (Vomar) supermarkt.
Het vestigen van een supermarkt stuitte op veel weerstand van bewoners en is uiteindelijk in maart 2020 afgewezen door de gemeenteraad.
Het ziet ernaar uit dat er wordt geprobeerd om die extra supermarkt alsnog in onze wijk te krijgen.

Bison Bowling huurt de locatie van Hoorne, het huurcontract loopt af in 2021.
Bison heeft in 2019 van de gemeente de kavel gekocht naast de nieuwe Duinwijckhal aan het Badmintonpad. Daar zal een nieuw bowlingcentrum worden gebouwd.

Hoorne vastgoed is een projectontwikkelaar/ belegger die werkt met een combinatie van vastgoed en retail, met name de Vomar supermarkten.
Hoorne Vastgoed heeft de afgelopen jaren in Haarlem veel grond opgekocht en is daarmee een belangrijke speler om de politieke ambitie van 10.000 (en meer) woningen te kunnen realiseren in de komende jaren.
Op een aantal lokaties die Hoorne vastgoed heeft ontwikkeld, is een Vomar gevestigd. Dat was ook het plan met de 'Bison-locatie'.

Oorspronkelijk stond de supermarkt in de ontwikkelingsvisie van de Orionzone.
De vraag aan de gemeente wie de opdracht gegeven heeft de supermarkt erin te zetten, is nooit beantwoord.
We willen graag transparantie; wie is er gebaat om dit verborgen te houden, wat is de agenda?  
Gedurende de hele participatieperiode hebben bewoners zich uitgesproken tegen de komst van een extra supermarkt.
UIteindelijk is de extra supermarkt pas in februari 2020 uit de visie verwijderd door de gemeenteraad.
Zie het artikel Resultaat participatie orionzone (27feb20)

Hoorne vastgoed is een projectontwikkelaar en streeft in principe naar winstmaximaliatie.
Supermarktmeters leveren meer op dan woningmeters.
Daarnaast zou een supermarkt in Sinnevelt een strategische uitbreiding zijn in de strijd om locaties met supermarkten als AH, Dekamarkt, Plus, etc..
Hoorne heeft geen goede reputatie in Haarlem.
In 2019 was er een serieus conflict tussen de gemeente Haarlem en Hoorne over het nakomen van afspraken, zie bouwproject Remise en SP Haarlem uit zware kritiek op Hoorne Vastgoed

Onlangs zijn de wijkraden benaderd door twee 'stadsmakers' om te praten over de bestemming van het perceel Bisonbowling.
Eind september waren er gesprekken met vertegenwoordigers van de wijkraad van Sinnevelt en de Oriongroep.
Stadsmakers is een netwerk-organisatie voor mensen (meestal ZZPers) die de rol van verbinder (tussen gemeente, projectontwikkelaars, bewoners, etc.) op zich willen nemen.
Stadsmakers zijn veelal mensen met een toekomstgerichte visie waarbij menselijk welbevinden centraal staat. Zie de website van stadsmakers.
Het is de vraag hoe de samenwerking tussen Hoorne, een geldgedreven organisatie, en de op welzijn gerichte 'stadsmakers' gaat verlopen.
De stadsmakers gaan met meerdere partijen praten om uiteindelijk een conclusie te presenteren aan hun opdrachtgever.
Worden de stadsmakers ingezet om alsnog de supermarkt er doorheen te krijgen of gaat er werkelijk geluisterd worden naar wijkbewoners?

De mening van de wijkraad van Sinnevelt (en andere wijkraden in de zone) is duidelijk: Er is in de Orionzone geen extra supermarkt nodig.
Dat blijkt uit een raport van de gemeente en ons eigen onderzoek.
Woningbouw is nodig en zeker geen verkeer aantrekkende activiteiten.
Hoorne heeft genoeg informatie (bouwhoogte, door de gemeente gewenste soort woningen, etc.) om een plan te kunnen maken.
We zijn benieuwd.