Planetenlaan 3 en 5 aangewezen als gemeentelijk monument

B&W hebben 8 september besloten het schoolcomplex aan de Planetenlaan 3 en 5, aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Dit is gebeurd op grond van de aanwezige architectuur- en cultuurhistorische waarden.
In de periode dat het besluit ter inzage lag zijn er een aantal zienswijzen ingediend door de eigenaar, het Novacollege.
Begrijpelijk omdat de locatie wordt verkocht en de marktwaarde hoger is als er geen beperkingen zijn.
De zienswijzen waren geen aanleiding voor de gemeente om de plannen voor het toekennen van de status te wijzigen.
Documentatie en achtergronden vindt u onder punt 7 van de besluitenlijst BenW van 8 september 2020

Op 16 september is het 'aanwijzingsbesluit gemeentelijk document' gepubliceerd.