Orionzone - status juli 2020

Orionzone – hoe verder ?

Eind februari van dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkelvisie voor de Orionzone.
In de volgende fase wordt de visie uitgewerkt tot een ontwikkelstrategie voor de komende jaren.
Een overzicht van de ontwikkellocaties, eigendom, aantal woningen, maximale

bouwhoogtes: https://www.sinnevelt.nl/activiteiten-projecten/280-overzicht-ontwikkellocaties-orionzone.html,

Tot nu toe is er niet veel gebeurd, er is nog geen planning bekend. De Orionzone is één van 8 gebieden in Haarlem waarvoor plannen zijn gemaakt voor nieuwbouw. De gemeente heeft beperkte capaciteit en financiële middelen. De grotere ontwikkelingszones hebben prioriteit, zoals Zuid-West, Europaweg en Oostpoort, waar totaal zo’n 7000 woningen zijn gepland.

Voor de Orionzone is inmiddels wel een ‘klankborgroep’ (kbg Orionzone) ingericht die bestaat uit vertegenwoordigers van gemeente en wijkraden. Doel van de kbg is o.a. om elkaar te informeren en eventuele problemen bijtijds te signaleren. Aandachtspunten binnen de wijk Sinnevelt zijn o.a.:

* Orionweg – Bisonbowling. Perceel is twee jaar geleden gekocht door Hoorne vastgoed. Waarschijnlijk wil Hoorne snel bouwen. zie https://www.sinnevelt.nl/activiteiten-projecten.html
* Nieuw Delftweide - St Jacob Status. Mogelijke verhuizing naar het stadionplein. Uitruil kavel met gemeente. Zie https://www.sinnevelt.nl/activiteiten-projecten.html
* Planetenlaan 5 Novacollege. Gebouw krijgt de status van gemeentelijke monument. Verwachting: verkoop na de zomervakantie. Zie https://www.sinnevelt.nl/activiteiten-projecten.html
* Bouwen nieuwe sporthal aan de Sportweg 9, zie de website van de gemeente:  https://www.haarlem.nl/sportweg-nieuwbouw-sporthal/ 
* Sportweg Schoter uitbreiding - participatie moet worden opgestart
* Bestemming Stadionplein.
* Inrichting Planetenlaan
* Parkeergarage (als gevolg van bovenwijkse uitbreidingen zoals de extra sporthal en het verkeersknooppunt)
* Uitbreiding basisschool De Verbeelding (Louis Couperusstraat).
* Nieuwbouw De Zonnewijzer
* Bestemming gebouw De Gunninkschool
* Mogelijke verhuizing van de bibliotheek, zwembad. Er zijn hiervoor nog geen financiele middelen vrij gemaakt


U vindt de meest actuele informatie van de gemeente over de Orionzone vindt u op www.haarlem.nl/orionzone en www.haarlem.nl/sportweg-nieuwbouw-sporthal