Wijk contactavond maart 2020 uitgesteld

Gezien de huidige ontwikkelingen rond het Coronavirus gaat de wijkcontactavond in zorgcentrum de Schoterhof op 26 maart niet door.
We nemen het zekere voor het onzekere, immers er komen ook oudere wijkbewoners op af, dat is een kwetsbare groep.
Het is niet te verwachten dat het virus binnenkort is overgewaaid.
Zodra we meer duidelijkheid hebben, hoort u dit van ons.

Zie de website van de overheid over het Coronavirus: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19