De waarheid over participatie - 27 februari - komt allen!

Donderdag 27 februari wordt de Ontwikkelvisie Orionweg/ Planetenlaan behandeld in de gemeenteraad.
Betrokken, actieve bewoners hebben zich de afgelopen maanden ingezet.
Uitgaande van de ambitie om woningen te bouwen, is ons streven om de leefbaarheid van de wijk te behouden.
We hebben onze meningen gegeven, vragen gesteld en voorstellen gedaan.
Mondeling, via digitale platformen, bij de Commissie Ontwikkeling via 21 (!) insprekers.burgerparticipatie2
De effecten van het bouwen komen terecht bij de wijkbewoners.
Maar welke invloed hebben de wijkbewoners nou werkelijk?
Uit de hoeveelheid (terugkerende) reacties,de inhoud van de zienswijzen en de teksten van de insprekers 6 februari, zou je kunnen afleiden dat mensen zich niet gehoord voelen.

Er is wel toegezegd dat 'de visie niet in beton gegoten is'.
We weten niet wat dit inhoudt. We hebben inmiddels wat ervaring opgedaan met mooie woorden en willen dit graag concreet zien.
Daarom hebben we gevraagd om enkele kleine aanpassingen in de visie.
Voldoende om ons het vertrouwen te geven dat de inbreng van wijkbewoners serieus genomen wordt.
We hebben de meest knellende onderwerpen opnieuw samengevat en hierover gemaild en gesproken met de coalitiepartijen.burgerparticipatie1

Komende donderdag weten we hoe de door ons gekozen volksvertegenwoordigers om zijn gegaan met onze verzoeken.
Komt allen 27 februari om te zien wat participatie werkelijk inhoudt.

De agenda van de vergadering staat op de website: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/27-februari
De vergadering begint om 19.30 uur. Het is lastig in te schatten hoe laat de visie (nr 17 op de agenda) aan de beurt komt, 20.00 uur lijkt een veilige tijd.