Visie Ontwikkeling Orionzone niet in beton gegoten

'Visie Ontwikkeling Orionzone niet in beton gegoten'


Zo luidt de kop van het artikel in het Haarlems Dagblad van vrijdag 7 februari.
Het artikel geeft een verslag van de Raadscommissie Ontwikkeling waar de visie donderdagavond werd besproken.

Bewoners waren in groten getale naar de raadszaal gekomen, waar de bespreking van de visie voor deze ontwikkelzone op de agenda stond. Er waren 21 insprekers die hun zorgen uitten. Over parkeerplaatsen die verdwijnen, bomen die gekapt worden, het grote aantal woningen dat bijgebouwd wordt, het 'wijkmarkeringspunt' van 7 woonlagen op de plek van Bison bowling, de toename van (sluip-) verkeer, de fijnstof, de herinrichting van de Planetenlaan, etc.

Het zijn veelal dezelfde punten die benoemd zijn in 220 reacties op het voorlopige ontwerp in mei 2019 en ook terug te vinden zijn in de zienswijzen die in september konden worden ingediend op de concept-visie. U kunt die onderwerpen zelf nalezen.
Een aantal bewoners is niet tevreden over de manier hoe de gemeente is omgegaan met de inbreng van de wijkbewoners.
En hebben dat duidelijk kenbaar gemaakt.

'De ontwikkelvisie voor de Orionzone schrapt geen parkeerplaatsen en kapt geen bomen. Met die uitspraak poogde D66-raadslid Misja de Groot donderdagavond in de raadscommissie ontwikkeling de grote ongerustheid over de plannen bij de bewoners van de Planetenbuurt en Sinnevelt in Haarlem-Noord weg te nemen.'

'We staan nog maar aan het begin, alles moet nog worden uitgewerkt', ... over hoe het er in de toekomst mogelijk uit zal zien, 'Het is nog maar een denkrichting, er komen nog voldoende momenten om het anders te doen'' . 'Uw zorgen zijn niet onterecht, wij zullen absoluut luisteren', zegde hij de bewoners toe'.

'Maar we staan wel achter de uitgangspunten van de visie', vulde Jasper Drost van Groen Links aan. En 'de concrete zorgen van bewoners zullen in de vervolgstappen aan de orde komen'.

Het complete artikel kunt vinden op de website van het Haarlems Dagblad: https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20200207_31727885/visie-voor-orionzone-in-haarlem-noord-niet-in-beton-gegoten

U kunt de video-opname van de vergadering terug zien via website van de gemeente In die vergadering komen veel onderwerpen aan de orde. De ontwikkelvisie wordt besproken vanaf 1uur36
De uitgesproken teksten zijn te vinden via de 'transcriptie'. Zie download gesproken tekst Orionzone