Fase 2 Schoterbos gaat beginnen

Het Schoterbos wordt opgeknapt. Vlak voor de zomer is het eerste deel opgeleverd (fase 1).
Nu is het tweede deel aan de beurt. Dat begint met het maken van een gedetailleerd plan.
De gemeente is benieuwd naar de wensen uit de buurt.

Wat staat er op het programma voor fase 2?

1. Al het water in het park wordt met elkaar verbonden. Straks kun je vanuit de Jan Gijzenvaart makkelijk het park in en uit varen.
2. De hoofdfietspaden in het park (noord-zuid en oost-west) worden afgemaakt en beter aangesloten op het omringende fietspadennet. Voorgesteld wordt om de twee bruggen over de vaart iets te verschuiven.
3. Er komt een beplantingsplan voor het hele park.
4. Gekeken wordt naar mogelijke nieuwe voorzieningen (bijvoorbeeld iets voor jongeren).

Het overleg met de buurt gaat in stappen.
De plannen worden eerst doorgesproken met de A-BOS commissie. Dit is de beheergroep voor het Schoterbos waarin vertegenwoordigers zitten van bewoners en organisaties in de buurt (dus ook de Wijkraad Sinnevelt).

Bewonersbijeenkomst zaterdag 23 november
Het schetsontwerp wordt 23 november tijdens een grote bijeenkomst voorgelegd aan de wijkbewoners.
Wensen kunnen dan nog worden ingediend.
U krijt nog een uitnodiging van de gemeente voor de bewonersbijeenkomst met daarin de plaats en tijd.
We hopen die zaterdag veel bewoners te zien!
Met de wensen en opmerkingen uit de bewonersbijeenkomst wordt zoveel mogelijk rekening gehouden en waar mogelijk verwerkt in het voorlopig ontwerp.
Wanneer het college van burgemeester en wethouders akkoord is, start de officiële inspraak (ter visielegging). Dat zal begin volgend jaar zijn.
Meer informatie over de plannen voor het Schoterbos is te vinden op: www.haarlem.nl/schoterbos .

Oplevering van fase 1 op 19 juni.

Oplevering fase 1 op 19jun19