Orionzone - uw visie/ zienswijze

Tot maandag 7 oktober kunt u nog uw mening geven over het ontwerp voor de Orionzone.
Via de wbsite van de gemeente: https://www.haarlem.nl/orionzone/inspraak/#/nieuw
Ter inspiratie een aantal onderwerpen: .

De participatie in het algemeen:
Bent u voldoende geinformeerd. Weet u wat er gaat gebeuren en wat de gevolgen zijn?
Vindt u de documentatie voldoende leesbaar en toegankelijk?
Vind u dat u uw mening voldoende ruimte voor uw mening en bent u tevreden over het antwoord van de gemeente?
 
De Mobiliteitsstudie:
Kunt u zich vinden in de aanpak en conclusies van de studie?
Een conclusie is dat betaald parkeren noodzakelijk is. Vindt u dat ook ?
Wat vindt u van het uitgangspunt dat veel nieuwe bewoners geen eigen auto zullen hebben ?
Wat is de waarde van de studie zonder verkeersstudie van heel Haarlem ?

Specifieke onderwerpen
. Meer dan 600 (650 ?) woningen erbij.
. Extra supermarkt aan de Orionweg
. Nieuw ontwerp van de Planetenlaan
. Planetenlaan naar 30 km/ uur ?
. Beschermd Stadsgezicht
. Bestemming Nova College
. Parkeer garage
. Verplaatsen van de DekaMarkt en de bibliotheek
. Verplaatsen zwembad, buitenbad erbij
. Vervallen van groen. Meer bewoners zullen het moeten doen met minder groen
. Woningen voor ouderen