Zorgen over participatie wijkbewoners

De wijkraden in de Orionzone maken zich zorgen over de participatie door bewoners.
De gemeente wil minimaal 600 woningen bouwen in de Orionzone.
Dat is een ingrijpende verandering voor met name de wijken Sinnevelt, Planetenwijk en De Krim.
Het is belangrijk dat de bewoners betrokken zijn, weten wat er gebeurt en hun stem kunnen laten horen.
De komende periode is belangrijk omdat bewoners hun mening (‘zienswijze’) kunnen geven over de concept visie.
De visie is bepalend voor het verdere verloop van de ontwikkelingen.

Het is belangrijk dat de concept visie en daarbij horende mobiliteitsonderzoek helder worden gepresenteerd.
Dat zal moeten gebeuren op de bijeenkomst van 11 september.
In delen van de wijk is de uitnodiging van de gemeente voor de bijeenkomst op 11 september echter niet ontvangen.
We hebben onze zorgen geuit en aangedrongen op uitstel of het houden van een tweede bijeenkomst.

Het vraagt grote, c.q. onmogelijke inspanning van de wijkbewoners om de dikke rapporten door te lezen en te begrijpen.
Een verzoek om de rapporten toegankelijker te maken via een Leefbaarheid Effect Rapportage (LER) is onlangs afgewezen.
Een LER laat ook in de volgende fasen zien wat de gevolgen van de plannen zijn en of de beloftes worden waar gemaakt.
We hechten aan transparantie en toegankelijkheid en blijven hierop aandringen.

We gaan ervan uit dat de gemeente ervoor zorgt dat de concept visie en gevolgen daarvan duidelijk worden gepresenteerd en antwoord geeft op al uw vragen en zorgen.
Gezien de gebrekkige communciatie is door de wijkraden en de adviesgroep verkeer aangedrongen op een tweede bijeenkomst.
Hierover is aan de gemeente een mail gestuurd. U kunt deze hier downloaden.
Ook naar de gemeenteraad is een mail gestuurd, deze vindt u hier.