Orionzone - verkeersonderzoek - vervolg

Orion zone - Verkeersonderzoek in juli en augustus
KlankbordGroep .
De gemeente zet zich in om voor 26 augustus een ‘mobiliteitsonderzoek’ af te ronden.
De gemeente heeft vertegenwoordigers van de betrokken wijken uitgenodigd om deel te nemen aan een KlankBordGroep (KBG Verkeer).
Op 16 juli was de eerste kennismaking/ workshop met Mobycon, een onafhankelijk adviesburo dat het verkeersonderzoek gaat uitvoeren.
Natuurlijk kwamen het ongelukkig moment van
een 'verkeersonderzoek' en de krappe tijdsplanning weer aan de orde.
Het is immers totaal niet zinvol om in een vakantieperiode een onderzoek te doen naar doorstroming en parkeerbezetting in onze wijk.

De mobiliteitsstudie bekijkt de hoeveelheid verkeer en de capaciteit van de wegen.
Dit is een deel van de studie, het gaat ook om de verkeersbeleving van de wijkbewoners en de knelpunten die wij als dagelijkse gebruikers ervaren.
De gemeente geeft aan dat het deel van de studie dat zich richt op de hoeveelheid verkeer, wordt gebaseerd op het regionale verkeersmodel.
En dat het met dit model mogelijk is de verkeerseffecten te voorspellen van het toevoegen van woningen.
Het model is gebaseerd op tellingen van de Planetenlaan, Orionweg, Zaanenlaan, Rijksstraatweg etc. in representatieve perioden,en deze worden regelmatig geactualiseerd.
Het uitgangspunt is dus dat dit model een voldoende actueel middel is om de verkeerseffecten van de ontwikkelingen in de zone te voorspellen.
De klankbordgroep verkeer weet nog niet of de metingen een compleet beeld geven en heeft nog geen getallen gezien; we zien deze met belangstelling tegemoet.

De klankbordgroep zorgt ervoor dat ook de ervaringen van wijkbewoners meeweegt in de studie.
Zij verwoordt de vragen en zorgen die leven onder omwonenden en denkt mee over oplossingen voor ervaren verkeersknelpunten.
De reacties van de bewoners zijn samengevat in een lijst van onderwerpen en ingebracht in het onderzoek.

We hoorden van de gemeente dat er eind van dit jaar een Haarlem-breed verkeersonderzoek komt.
Je kunt Haarlem niet volbouwen, zonder maatregelen om de stad ook in en uit kunnen 😊 .
Nog los van andere effecten die de leefbaarheid beinvloeden, zoals milieu, lawaaioverlast en vermindering van bomen en groen.
Dat geldt ook voor wijken zoals in de Orionzone.


De KlankBordGroep Verkeer heeft Mobycon uitgenodigd om in de week van 22 juli met ons de wijk in te gaan om een aantal van de huidige knelpunten met eigen ogen te zien.
Dat zijn bijna alle kruispunten van de doorgaande wegen (Planetenlaan, Orionweg, Zaanenlaan, Mr jan Gerritszlaan, Antony Fokkerlaan/ Top Naefflaan, etc.) en specifieke punten met ‘voorzieningen’.
Zoals de scholen langs de Plantenlaan (De Zonnewijzer, Nova, Het Schoter), de sportvelden en het zwembad.
Als jij specifieke knelpunten weet, dan horen we dat graag van je.
De KBG verkeer is per mail te bereiken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zie ook de websites van de Planetenwijk en De Krim en de Facebookpagina over de Orionzone op Facebook:

Vragen en opmerkingen over het concept ontwerp, de planning, ìnschrijven voor de nieuwsbrief etc. kan via de gemeentelijke website: https://www.haarlem.nl/orionzone/contact-orionzone/