Inspraak Riolering Mr.J.Gerritzlaan/ W.Klooslaan - tm 6 september

De inspraak voor het ontwerp van de Mr. Jan Gerritszlaan/Willem Klooslaan is gestart en loopt door tm 6 september.
Bewoners van de Mr. Jan Gerritszlaan/Willem Klooslaan en omgeving hebben begin juli van de gemeente hierover een brief gekregen.
De volledige informatiebrief vindt u hier.
Samengevat:  De gemeente Haarlem wil de riolering onder de Mr. Jan Gerritszlaan en de Willem Klooslaan vervangen en de straten opnieuw inrichten.
Bewoners is gevraagd om ideeën en wensen vanuit de buurt. Deze zijn zoveel mogelijk verwerkt in een 'Voorlopig ontwerp'.
De gemeente vindt het belangrijk om te weten wat u hiervan vindt.
Daarom kunt u op dit voorlopig ontwerp reageren tot en met 6 september (inspraakperiode). Formeel heet dat dat u uw 'zienswijze' kunt geven.
Dit is voor een deel tijdens de zomervakantie. De inspraakperiode is daarom extra lang en loopt door tot na de zomervakantie, zodat iedereen de kans krijgt om te reageren.
Inzage voorlopig ontwerp
Het voorlopig ontwerp vindt u op www.haarlem.nl/mr-jan-gerritszlaan-en-willem-klooslaan