18 juni - Feestelijk oplevermoment Schoterbos fase1

Feestelijk oplevermoment eerste werkzaamheden Schoterbos 18 juni

De 1e fase van het groot onderhoud van het Schoterbos is klaar. Het wordt steeds duidelijker hoe het park er uiteindelijk uit gaat zien. De gemeente wil gebruikers en omwonenden bedanken voor het begrip tijdens de werkzaamheden. En samen met u, aannemer Dura Vermeer en wethouder Snoek de verbetering van het Schoterbos vieren op 18 juni.
Het oplevermoment is van van 16.30 tot 17.30 uur. Aanwezigen kunnen verzamelen bij het Posthuis van Ecosol Effect, Meester Jan Gerritszlaan (tegenover nummer 73).

1e fase

In de 1e fase van het groot onderhoud is een deel van het groen, de paden en waterhuishouding aangepakt. Om de waterproblemen (plassen) op te lossen, is meer open water aangelegd. Regenwater kan dan beter weg. Door het 1e gedeelte van het nieuwe water is er een groot open eiland in het park gekomen met daarop de Schotertuin, schooltuinen en Ecosol. Met de grond die voor het water is uitgegraven, is een heuvel gemaakt. De nieuwe heuvel kan ook een mooie plek worden voor bloemen en vlinders.

Groener en droger

De gemeente krijgt nog vragen of de problemen met het water na regen nu zijn opgelost. Na alle werkzaamheden en veranderingen heeft het hele park, en met name de ondergrond, tijd nodig om weer een nieuwe balans te vinden. Er zijn grasmengsels ingezaaid en langs de waterkant zijn moerasplanten gepland. Hierdoor wordt het groener en droger. De ingezaaide plekken zijn nog kwetsbaar. Wilt u deze plekken niet betreden en ook de honden er niet op laten lopen, zodat de grasmengsels niet worden vertrapt? De gemeente houdt de ontwikkeling in de gaten en als er plekken zijn waar nog extra maatregelen nodig zijn, wordt dit in de vervolgfase meegenomen.

Vervolgfase

In de vervolgfase worden onder meer de poldersloot en de overige fiets- en voetpaden aangepakt. Op dit moment is de gemeente bezig met de voorbereidingen van de vervolgfase.
Net als bij de 1e fase wordt een voorlichtingsochtend of -middag georganiseerd om alle gebruikers en belanghebbenden de kans te geven op de voorlopige plannen te reageren.

Lees meer over dit project en de vervolgfase op www.haarlem.nl/schoterbos.