Orionzone - concept visie wordt 20 juni besproken in de Commissie Ontwikkeling

Status 24mei2019
De bijgewerkte planning:

PlanningOrionzone22mei19

De planing en de achtergronden kunt u hier downloaden.

Er kon tot 15 mei gereageerd worden op de visie via het digitale platform https://www.haarlem.nl/orionzone/concept-ontwikkelvisie/ 
Op 15 mei waren er meer dan 200 reacties.
In de nieuwsbrief van de gemeente van 20mei2019 is te lezen dat de concept ontwikkelvisie is aangepast op 2 punten:
- herinrichting Planetenlaan: het groene lintpark is verschoven van de noordzijde van de middenberm naar de zuidzijde
- Oversteken van de Westelijke Randweg: een ongelijkvloerse oversteek voor de fiets is nu wel opgenomen
De concept ontwikkelvisie is hier te downloaden en viade website van de gemeente

De concept Ontwikkelings visie wordt verder uitgewerkt door ambtenaren van de gemeente.
De visie wordt 4 juni aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders.
Ontwikkelzones vallen onder Ruimtelijke Ordening. De verantwoordelijke wethouder is Floor Roduner.
Als hij het een goed plan vindt en hij B&W kan overtuigen, wordt dit voor advies voorgelegd aan de raadscommissie Ontwikkeling.

Vanuit de gemeente wordt een klankbordgroep verkeerscirculatie ingericht waar enkele wijkbewoners van Sinnevelt, Planetenbuurt en de Krim zitting in zullen nemen.
De bevindingen dienen vòòr 20 juni opgeleverd te zijn.

Volgens planning wordt het ontwerp van de Orionzone 20 juni door de Commissie Ontwikkeling besproken.
U kunt eventuele bezwaren op dit moment nog laten horen door 'in te spreken'.
U dient dat van te voren aan te melden. Er zullen meer sprekers zijn, het is verstandig om dit te coordineren.
De wijkraden van Sinnevelt en de Planetenwijk doen dit samen.
Als u wilt inspreken, neem dan contact op met de wijkraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als de Commissie Ontwikkeling accoord gaat, wordt het ontwerp 'vrijgegeven voor inspraak'.
Dat is een periode van 6 weken dat elke belanghebbende zijn/ haar 'zienswijze' kan geven.
Gezien de late vakantie is dit 28 augustus - 7 oktober.
Het is belangrijk te weten dat een bezwaar dat u nu maakt meer kans van slagen heeft als u dit bezwaar eerder kenbaar heeft gemaakt bij de Commissie Ontwikkeling op 20 juni.

De planing is dat de ontwerpvisie Orionzone nog voor het eind van het jaar wordt afgetikt door de gemeenteraad. Het is dan definitief.

Er zijn in Haarlem 8 ontwikkelzones. Ontwikkelzone Zuidwest loopt enige maanden voor op de Orionzone.
Als u meer wilt weten over het verloop van het proces: https://www.haarlem.nl/ontwikkelvisie-zuid-west/

De wijkraden roepen de bewoners op om actief deel te nemen.
We onderkennen de noodzaak van het bouwen van nieuwe woningen en we willen dat onze wijk leefbaar is en blijft.
Zorgvuldigheid boven snelheid !
U kunt ook reageren via Facebook:  Facebook - Orionzone