Orionzone - concept visie en hoe verder

Er waren veel belangstellenden voor de presentaties over de concept visie op 7 mei.
Volle zalen en helaas te weinig tijd voor het beantwoorden van alle belangrijke vragen.
De concept ontwikkelvisie is hier te downloaden en via de website van de gemeente

Er is de tijd tot 15 mei om te reageren op de visie via het digitale platform https://www.haarlem.nl/orionzone/concept-ontwikkelvisie/ 
 
In de presentatie werd hetvolgende plaatje getoond:

PlanningOrionzone7mei19

Ontwikkelingsplannen worden uitgewerkt door ambtenaren van de gemeente.
Via het participatieproces hebben burgers inspraak in de plannen.
We kunnen onze mening geven tot 15 mei en erop vertrouwen dat dit wordt verwerkt in de concept ontwikkelvisie die wordt aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Ontwikkelzones vallen onder Ruimtelijke Ordening. De verantwoordelijke wethouder is Floor Roduner.
Als hij B&W kan overtuigen dat het een goed plan is, wordt dit voor advies voorgelegd aan de raadscommissie Ontwikkeling.

Volgens planning wordt het ontwerp van de Orionzone 20 juni door de Commissie Ontwikkeling besproken.
U kunt eventuele bezwaren op dit moment nog laten horen door 'in te spreken'.
U dient dat van te voren aan te melden. Er zullen meer sprekers zijn, het is verstandig om dit te coordineren.
De wijkraden van Sinnevelt en de Planetenwijk doen dit samen.
Als u wilt inspreken, neem dan contact op met de wijkraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als de Commissie Ontwikkeling accoord gaat, wordt het ontwerp 'vrijgegeven voor inspraak'.
Dat is eenperiode van 6 weken dat elke belanghebbende zijn/ haar 'zienswijze' kan geven.
Gezien de late vakantie zal dit van eind augustus- half oktober zijn.
Het is belangrijk te weten dat uw zienswijze alleen kans van slagen heeft als u dit bezwaar eerder kenbaar heeft gemaakt bij de Commissie Ontwikkeling.

De planing is dat de ontwerpvisie Orionzone nog voor het eind van het jaar wordt afgetikt door de gemeenteraad. Het is dan definitief.

Er zijn in Haarlem 8 ontwikkelzones. Ontwikkelzone Zuidwest loopt enige maanden voor op de Orionzone.
Als u meer wilt weten over het verloop van het proces: https://www.haarlem.nl/ontwikkelvisie-zuid-west/

De wijkraden roepen de bewoners op om actief deel te nemen.
We onderkennen de noodzaak van het bouwen van nieuwe woningen en we willen dat onze wijk leefbaar is en blijft.
Zorgvuldigheid boven snelheid !
U kunt ook reageren via Facebook:  Facebook - Orionzone