Orionzone 7mei 15.00 - 20.00 uur Presentatie concept ontwikkelvisie

Orionzone:  dinsdag 7mei 15.00 - 20.00 uur Presentatie concept ontwikkelvisie

Samen met de bewoners van de omgeving Orionweg/Planetenlaan is in het najaar van 2018 en in het voorjaar van 2019 nagedacht en gesproken over de toekomstige plannen.
Ook was er de mogelijkheid om te reageren via het 'digitale platform'.
Bij elkaar waren er zo’n 1500 reacties.
De gesprekken samen met bewoners en ook

de reacties op het platform leverden veel nieuwe ideeën op.
DIt is samen gebracht in de concept ontwikkelvisie.
Er ligt nu een eerste concept ontwikkelvisie waarin staat waar ruimte wordt gezien voor groen, woningen en voorzieningen.

Datum bijeenkomst: 7 mei
Tijd: inlopen tussen 16:00 - 20:00 uur
Presentaties om: 17:00, 18:00 en 19:00 uur.
Locatie: Nieuw Apostolische Kerk, Plesmanlaan 9, Haarlem

Weblink naar de Facebookgroep: http://bit.ly/facebook-orionzone

Uitnodiging7mei19 p1

Uitnodiging7mei19 p2