Vervanging bestrating Falklandstraat 27/ 28 februari

ln opdracht van de gemeente Haarlem worden op woensdag 27 en donderdag 28 februari a.s. werkzaamheden
verricht aan de toerit van de Falklandstraat. De huidige bestrating wordt vervangen met als doel een
definitieve oplossing te krijgen voor het terugkerende probleem van de verzakkingen van de huidige bestrating.
Zie de bewonersbrief

DrempelFalklandstraat