Presentatie voorstellen Orionzone dinsdag 12 februari

Presentatie van de scenario's dinsdag 12 februari van 19:30 - 21:00 uur in het Schoterhof.
Eind vorig jaar zijn de omwonenden van de omgeving Orionweg/ Planetenlaan via meerdere bijeenkomsten betrokken bij het plan van de gemeente ('ontwerpvisie') om in deze zone 600 nieuwe woningen te bouwen.
Mede op basis van de ingediende ideeen zijn de plannen uitgewerkt.
Deze worden gepresenteerd in de vorm van twee scenario's.
De bewonersbrief/ uitnodiging vindt u hier

Hoe verder
Daarna zijn de scenario’s te bekijken in de bibliotheek aan de Planetenlaan.
In de periode van 12 februari tot en met 25 februari kunt u ook de scenario’s te reageren via www.haarem.n|/orionzone.
In de biblioteek wordt op 25februari van 15:00 tot 20:00 uur een afsluitende Inloopbijeenkomst georganiseerd.
Na 25 februari gaat het projectteam één voorkeursvariant uitwerken voor de ontwikkelvisie.
Ook deze ontwerp ontwikkelvisie zal voorafgaand aan besluitvorming nog aan de bewoners worden gelegd voor het geven van zienswijzen.