Participatie nieuwbouw 600 woningen start 5 november

De gemeente heeft het plan om in de omgeving van de Orionweg en Planetenlaan 600 woningen te bouwen.
Dit project is onderdeel van het voornemen om in Haarlem 10.000 woningen bij te bouwen tot 2025.
Door deze groei zijn meer voorzieningen nodig, zoals scholen en sportvelden.
Er komen meer gebruikers van de openbare ruimte die hun weg in de stad moeten zien te vinden.
De gemeente wil de bewoners betrekken via een 'participatieproces' omkaders op te stellen voor lopende en nieuwe intiatieven. Het is onderdeel van fase 1, de inventarisatie.
In de presentatie op de wijkcontactavond van 18 oktober j.l. zijn de volgende initiatieven genoemd:
1. Bison Bowling
2. Nova College
3. Sportverenigingen
4. Zwembad De Planeet
5. Schoter College
6. Haarlem Stadion
..  toekomstige initiatieven

Doel van het 'participatieproces' is om
- met elkaar de belangrijkste kwaliteiten van het gebied te ontdekken,
- kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling te zoeken
- zorgen met elkaar te delen

Vanaf maandag 5 november is er door de gemeente een zestal themasessies georganiseerd in de bibliotheek Haarlem-Noord.
De sessies vinden plaats van 15:00 tot 20:00.
Tussen 15:00 en 18:00 is er ruimte voor individuele gesprekken waarbij u uw ideeën over het betreffende thema kunt delen.
Rond 18:00 – 19:00 zal een spreker aanwezig zijn die het thema vanuit de omgeving behandelt.
Het volledige programma van de themasessies:
- 5 november: Voorzieningen en functies (sport, zorg, cultuur, onderwijs)
- 12 november: Groen, water, duurzaamheid en natuur
- 19 november: Mobiliteit (voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto)
- 26 november: Eigen Wijk (persoonlijke verhalen en waardering van plekken, sociale samenhang)
- 3 december: Gebouwen en nieuwbouw (initiatieven en inspirerende voorbeelden)
- 10 december: Open dag en afsluiting (thema bepaalt u zelf tijdens eerdere sessies en een samenvatting vanuit de gemeente over de beste en meest opvallende ideeën)

Uw mening geven kan ook digitaal: vanaf maandag 5 november is een online participatieplatform beschikbaar: www.haarlem.nl/orionzone
Het digitale platform sluit op 31 december 2018
Bron: gemeente Haarlem: https://www.haarlem.nl/nieuws/participatie-ontwikkelzone-orionwegplanetenlaan-van-start/

Tijdplanning van het hele proces:

Fase 1: Inventariseren/ ontwikkelen randvoorwaarden: oktober 2018 - januari 2019 met oa.
- verkeerskundige eisen,
- samenhang stedelijke functies in de zone,
- inventariseren initiatieven,
- financiele verkenning,
- opstellen communicatie- en participatietraject
Fase 2: Opstellen ontwikkelstrategie: jan19 - mrt19 met oa.
- verkeer en parkeren, duurzaamheid
- participatie
- strategie om tot realisatie te komen
Fase 3: Vaststellen ontwikkelstrategie: voor zomer 2019
. besluitvorming B&W en GemeenteraadHet is belangrijk dat u uw mening geeft !