Kans op botulisme

In de zomermaanden kunt u zieke of dode vissen en watervogels aantreffen in of nabij vijvers, of ander oppervlaktewater. Dit kan duiden op botulisme. Raak de dieren in zo’n geval niet aan en neem direct contact op met Spaarnelanden via 023-7517200. Spaarnlanden verwijdert de dode dieren en onderzoekt of er inderdaad sprake is van botulisme.

Wat is botulisme?
Botulisme is een ziekte die voorkomt bij vissen en watervogels en die veroorzaakt wordt door de botulismebacterie die leeft in warm water met een tekort aan zuurstof. Bij langdurige warmte is er kans op botulisme, vooral  in ondiep water zonder waterplanten. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20° Celsius, waardoor de botulismebacterie actief wordt. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn een bron van besmetting. Om hygiënische redenen is het advies om contact met dode dieren en het water waarin zij drijven te vermijden. Dit geldt ook voor huisdieren. 

Meer informatie, zie de brochure van Spaarnelanden.