Indienen klachten wegdek Mr. Jan Gerritszlaan

Het wegdek van de Mr.Jan Gerritszlaan tussen de Planetenlaan en de Willem Klooslaan ligt er beroerd bij.
De wijkraad heeft al verschillende keren bij de gemeente aan de bel getrokken.
Tot nu toe zijn er alleen nog maar waarschuwingsborden geplaatst, aan het wegdek is niets gebeurd.
We schreven erover in wijkkrant 104 (april 2018).
Het onderhoud wordt beperkt gehouden omdat het wegdek volgens planning in 2019 vervangen wordt, in combinatie met het vernieùwen van het riool.
De gemeente is verantwoordelijk voor de staat van de weg en heeft een onderhoudsplicht.
Het dagelijks onderhoud is uitbesteed aan de firma BAM. BAM komt aleen in actie indien er een duidelijk signaal komt dat er onderhoud nodig is.
U kunt uw signaal afgeven door middel van een klacht. Dat kan via melding doen.