Uitkomst Enquete ouder worden in Haarlem

Eind april heeft de gemeente 65+-ers in het Digipanel uitgenodigd mee te doen aan een enquête over ouder worden in Haarlem.
Begin december werden de uitkomsten bekend gemaakt.
Een overzicht van de belangrijkste uitkomsten:
  • - Aan de enquête werkten 503 van de 677 panelleden van 65 jaar en ouder mee.
  • - Drie op de tien geënquêteerden mist in zijn buurt een bepaalde voorziening. Meestal gaat het om zaken rond het openbaar vervoer, ontmoetingsplekken en de toegankelijkheid van de openbare ruimte.
  • - Bijna zes op de tien enquêtedeelnemers maakt zich wel eens zorgen over de mogelijkheden om in Haarlem prettig oud te kunnen worden. Zo'n 15% maakt zich vaak zorgen en 42% doet dat soms.
  • - Eveneens bijna zes op de tien zoekt wel eens informatie over voorzieningen. Het meest zijn zij op zoek naar informatie over woningen voor ouderen.
  • - Ongeveer 15% van de ondervraagden zegt dat het aan bepaalde informatie ontbreekt. Vooral geldt dat voor informatie over wonen, nipt gevolgd door informatie over zorg en welzijn.
  • - Deelnemers aan de enquête mochten reageren op diverse stellingen over hun persoonlijke leefsituatie. Hieruit blijkt onder meer dat 8 op de 10 voldoende sociale contacten zegt te hebben. Verder weet de helft hoe zij instanties kunnen bereiken als zij hulp nodig hebben, terwijl 13% dat niet weet.
  • - Andere stellingen gingen over de voorzieningen voor ouderen in Haarlem en de service van de gemeente. Zo vindt 45% dat inwoners in Haarlem prettig oud kunnen worden, terwijl zo'n 8% het tegenovergestelde meent.