Enquete leidt tot beperking speeltijden voetbalveld

Half januari door de wijkraad aan de bewoners rond het voetbalveld Borelstraat - M. Emantsstraat - Robersstraat gevraagd naar hun mening over de toegestane speeltijden.
Beperken van de speeltijden is een maatregel die genomen kan worden om overlast op het plein te beperken.
De overlast is sterk toegenomen sinds het plaatsen van de grote doelen, waardoor het speelveld aantrekkelijk geworden voor grotere, voetballers.
Dat heeft een aanzuigende werking gehad op jongeren die een plek willen (en nodig hebben!) om elkaar te kunnen ontmoeten en te 'chillen'.
De enquette van eind vorig jaar toonde aan dat veel bewoners overlast ervaren. Een plek zo dicht op de bebouwing is niet geschikt als 'hangplek'.
 
De meerderheid van de bewoners rond het veldje heeft gekozen de tijden te beperken tot 20.00.  Dat was tot nu toe 22.00 uur.
Dit betekent dat er gehandhaafd kan worden.
Toen de uitslag bekend was, zijn de borden binnen twee weken geplaatst. Een voorbeeld van goede samenwerking en slagvaardigheid!
Het maakt de positie van de bewoners naar de gebruikers van het voetbalveld sterker. Na telefonische melding van overlast 5114950, zal er worden gehandhaafd.  Bij geen overlast: vooral lekker blijven voetballen!

Bordjes Speeltijden2