Herman Heijermansstraat wordt gedeeltelijk 2 richtingen. Inspanningen wijkraad uiteindelijk beloond

Na vele mailwisselingen en gesprekken en zelfs inspreken in de Raad is het zover: in een deel van de Herman Heijermansstraat wordt het éénrichtingsverkeer opgeheven. Een praktische oplossing voor een goede doorstroming van het verkeer dat de Herman Gorterstraat indraait.
Achtergrond
Het is al weer drie jaar geleden dat de wijkraad op verzoek van de toenmalig wijkagent de betrokken bewoners om hun mening vroeg  over het deels opheffen van het eenrichtingsverkeer van dat ene stukje in de Herman Heijermansstraat.
Er waren geen bezwaren, maar er werd aangetekend dat dat niet voor de hele straat zou moeten gelden.
Dat is dan ook nadrukkelijk aangegeven bij de vertegenwoordigers van de gemeente.

Participatie
Vorige maand bleek een verkeersbesluit genomen te zijn waardoor in de hele straat tweerichtingsverkeer mogelijk werd. HermanGorterstraat
Ondanks verzoeken van de wijkraad om de afspraken na te komen, wilde de gemeente toch overgaan tot uitvoeren van het besluit.
In zo'n situatie blijkt de werkelijke waarde van 'participatie'. De gemeente had een fout gemaakt, maar weigerde om deze terug te draaien. Afgezien van het niet nakomen van afspraken was ook de positie van de wijkraad in het geding.

Op 6 oktober heeft de Ria, voorzitter van de wijkraad, ingesproken bij de Commisie Beheer van de gemeente en ons standpunt toe gelicht. Ook is duidelijk gemaakt dat bezwaarschriften verwacht kunnen worden indien wordt afgeweken van de afspraken.
De volgende dag zijn we teruggebeld dat het onterecht weg gehaalde verkeersbord wordt terug geplaatst. En dat het verkeersbesluit wordt gerectificeerd.
Of deze wending is veroorzaakt door de dreiging van bezwaarschiften, of  het inspreken in de commisie ?
Eind goed, al goed, maar er was een hele hoop gedoe nodig om dit schip te keren.
Laten we ervan uitgaan dat iedereen hiervan geleerd heeft, dat overleg vruchtbaar is en dat afspraken worden nagekomen.