Presentatie Spaarnelanden

Tijdens de wijk-contactavond in oktober gaf Spaarnelanden een presentatie van hun taken en kijk daarop.
Deze presentatie is hier te vinden