Meer directe meldingen burenoverlast bij Buurtbemiddeling

Het aantal bewoners dat zelf aan de bel trekt bij buurtbemiddeling is de afgelopen jaren flink toegenomen.
In 2007 kwam 23% van de aanmeldingen direct van bewoners zelf.
In 2014 is het aantal zelfmelders landelijk gestegen naar 45%.
Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
Bewoners zoeken kennelijk zelfstandig naar een oplossing voor de burenoverlast, zonder zich direct als vanzelfsprekend te wenden tot instanties als de politie.
In 2014 verwees de politie minder bewoners met een burenconflict door naar buurtbemiddeling.

Voor het volledige bericht: zie het persbericht van 25 augustus 'steeds meer rechtstreekste meldingen bij buurtbemiddeling'