Gladheidsbestrijding komende winter

Gladheidbestrijding komende winter
Voor het komende winterseizoen ligt het uitvoeringsplan van de gemeente voor de gladheidbestrijding klaar. Aan de hand van evaluaties van de gladheidsbestrijding van vorig jaar, zijn kleine maatregelen ter verbetering opgenomen in het nieuwe uitvoeringsplan.
Voor uitgebreide informatie: zie het Persbericht gladheidsbestrijding 2014-2015