NIEUWS

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws dat voor onze wijk interessant is.
Voor het laatste nieuws over ontwikkelingen in de Orionzone, zie de Facebook pagina van de werkgroep Orionzone

Voor achtergrondinfo, zie 'Activiteiten/ Projecten'

Als u een artikel wilt plaatsen op de website van Sinnevelt of foto's en/ of video's beschikbaar wilt stellen, neem dan contact op met de redactie.

Een aardige nieuwspagina mbt. Haarlem en omstreken is "Nieuwsberichten van de website van de gemeente Haarlem"

Spaarnelanden start met wijkteams

Spaarnelanden start begin juni in Haarlem Noord met wijkteams. Met de wijkteams wil Spaarnelanden de klanttevredenheid verbeteren, doelmatiger en duurzamer werken, en een werkervaringsplek bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees meer...

Meeuwen - overlast voorkomen

Het Broedseizoen is begonnen
Wat kunt u doen tegen overlast van meeuwen?
Tijdens het broedseizoen, dat van april tot en met augustus loopt, zorgen Meeuwen vaak voor veel overlast.

Lees meer...

Presentatie Spaarnelanden

Tijdens de wijk-contactavond in oktober gaf Spaarnelanden een presentatie van hun taken en kijk daarop.
Deze presentatie is hier te vinden

Meer directe meldingen burenoverlast bij Buurtbemiddeling

Het aantal bewoners dat zelf aan de bel trekt bij buurtbemiddeling is de afgelopen jaren flink toegenomen.
In 2007 kwam 23% van de aanmeldingen direct van bewoners zelf.
In 2014 is het aantal zelfmelders landelijk gestegen naar 45%.
Dit blijkt uit

Lees meer...

Zieke Iep in uw tuin: laat deze gratis weghalen door Spaarnelanden

Zieke Iep in uw tuin: laat deze verwijderen !

Spaarnelanden vraagt bewoners van Haarlem melding te doen van een zieke iep in hun tuin.
De boom wordt dan kosteloos weg gehaald om verspreiding van de iepziekte door iepspitkevers te voorkomen.

Lees meer...

Voorkomen burenoverlast tijdens de zomermaanden (tips)

Zomer betekent volop genieten van het mooie weer op straat, in de tuin of op balkon. Deuren en ramen open, muziekje er bij, kinderen die lekker buiten spelen. Al die gezelligheid kan in sommige gevallen voor overlast of irritaties zorgen. Daarom geeft Buurtbemiddeling

Lees meer...

Meldingen defecte lantaarnpaal, slecht wegdek, vuilnis op straat, etc. kunnen online!

Meldingen over uw woonomgeving, zoals kapotte straatverlichting, parkeeroverlast, slecht wegdek, grof vuil/ afvalzakken op straat, verkeersborden en wegmarkering, etc. kunt u online doen via de website van de gemeente: meldingen woonomgeving

Gratis Wifi in Haarlem Centrum

Begin mei krijgt Haarlem een gratis hoogwaardig WiFi netwerk in de binnenstad.
Het is een initiatief van een groep ondernemers in samenwerking met gemeente en provincie.

Lees meer...

Nieuwsbrief 'Samen voor elkaar'.

De laatste ontwikkelingen binnen het programma 'Samen voor elkaar', leest u in nieuwsbrief nr 12 .

Beter een goede BUUV dan een verre vriend

Beter een goede BUUV dan een verre vriend
BUUV is de buurtmarktplaats voor en door bewoners van Haarlem. Je kan er nieuwe Haarlemmers leren kennen, hulp vragen bij iets wat je niet goed kan of je eigen talent aanbieden. Bij BUUV gaat het o.a. om diensten die je als bewoners voor elkaar

Lees meer...

Gladheidsbestrijding komende winter

Gladheidbestrijding komende winter
Voor het komende winterseizoen ligt het uitvoeringsplan van de gemeente voor de gladheidbestrijding klaar. Aan de hand van evaluaties van de gladheidsbestrijding van vorig jaar, zijn kleine maatregelen ter verbetering opgenomen

Lees meer...

Poster: Hulp voor dagelijkse dingen

Bericht van Samen voor Elkaar:
Begin deze week is de nieuwe informatieposter over de veranderingen in het sociaal domein verspreid in Haarlem. De poster geeft Haarlemmers informatie over waar zij terecht kunnen als zij hulp nodig hebben bij dagelijkse dingen in en om het huis, bij opvoeden en opgroeien

Lees meer...

Uw eigen mini-tuin om een boom?

De gemeente stimuleert Haarlemmers om zich te ontfermen over de boomrondes in hun straat. Een boomronde is het stukje grond

Lees meer...

Onderzoek grondwaterstand afgerond

Veel inwoners van Zuid-Kennemerland, zo ook in Sinnevelt,  hebben in de winter van 2012/2013 te maken gehad met grondwateroverlast. De samenwerkende gemeenten in de regio hebben samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland een onderzoek uit laten voeren naar de oorzaak

Lees meer...

Babbeltruc - wat is het en tips

Het gebeurt regelmatig dat dieven met een smoesje aanbellen en zo een huis weten binnen te komen. Soms vragen ze u om een glaasje water of om pen en papier

Lees meer...

Handhaving, dat werkt!

Handhaving, dat werkt!
We willen wonen en werken in een prettige, schone en veilige stad. Daar moeten we allemaal wat voor doen. Eén van die dingen is dat we ons houden aan de (handhaving)regels. Voor naleving van die regels zetten we in Haarlem handhavers in.

Lees meer...

Misdaad in kaart

Is onze wijk veilig, wordt er veel ingebroken in Sinnevelt? De politie heeft verschillende websites die informatie geven. Op de website misdaad in kaart vindt u actuele informatie over

Lees meer...

Nieuwsrubriek 'Onderhoud in de wijk'

Er wordt regelmatig onderhoud gepleegd aan het wegdek, waterafvoer, begroeiing, etc.
Het zou prettig zijn als iedereen in de wijk

Lees meer...

Werk aan de wegen in en rond Haarlem

Werken aan de weg in Haarlem. Niemand vindt het leuk om in de file te staan. Het kan helpen als je weet waar wegwerkzaamheden zijn.
De gemeente onderhoudt een website met een overzicht van actuele en geplande werkzaamheden aan de wegen in en rondom Haarlem: Werken aan de weg

Nieuws over en rondom Sinnevelt

Bent u ook betrokken bij uw wijk en Haarlem?

Op de nieuwspagina staan links naar diverse bronnen voor het laatste nieuws.

Lees meer...

Subcategorieën