NIEUWS

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws dat voor onze wijk interessant is.
Voor het laatste nieuws over ontwikkelingen in de Orionzone, zie de Facebook pagina van de werkgroep Orionzone

Voor achtergrondinfo, zie 'Activiteiten/ Projecten'

Als u een artikel wilt plaatsen op de website van Sinnevelt of foto's en/ of video's beschikbaar wilt stellen, neem dan contact op met de redactie.

Een aardige nieuwspagina mbt. Haarlem en omstreken is "Nieuwsberichten van de website van de gemeente Haarlem"

Ontwikkelvisie Orionzone dec 2019 vastgesteld door B&W

De Ontwikkelvisie was ter inzage gelegd en de 140 (!) reacties zijn verwerkt.
Mee op basis van de inspraakreacties zijn er enkele aanpasingen aan het ontwerp gedaan.
Het is een heel verhaal, op dit moment vallen enkele punten op:

Lees meer...

Bewonersbijeenkomst Schoterbos za 23november 11.00 - 15.00 uur

Plaats en tijd van de bewonersbijeenkomst zijn inmiddels bekend:
U bent welkom om mee te denken over de inrichting van fase 2 op Zaterdag 23 november, van 11.00 uur - 15.00 uur.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente. onder het kopje 'Aktueel'.

Fase 2 Schoterbos gaat beginnen

Het Schoterbos wordt opgeknapt. Vlak voor de zomer is het eerste deel opgeleverd (fase 1).
Nu is het tweede deel aan de beurt. Dat begint met het maken van een gedetailleerd plan.
De gemeente is benieuwd naar

Lees meer...

Zienswijze wijkraden

Het was tot 7 oktober mogelijk uw mening ('zienswijze') te geven over het Voorlopige ontwerp van de Orionzone.
De wijkraden binnen de Oironzone, Sinnevelt, Planetenwijk en De Krim, hebben een gemeenschappelijke zienswijze ingediend.
Deze vindt u hier.
Ook namens de wijkraden in Haarlem Noord is een zienswijze afgegeven: zienswijze WBO.
 
Heeft u vragen? - mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Publicatie KlankBordGroep Verkeer - Over de mobiliteitsstudie

De Klankbordgroep Verkeer Orionzone heeft haar bevindingen over de verkeersstudie afgerond.
Het document is slechts 3 pagina's en bevat een schat aan informatie over de verkeerssituatie in de wijken binnen de Orionzone.
Het is verplichte kost voor de wijkbewoner die wil weten wat er speelt in zijn/ haar buurt.
We danken iedereen die heeft gereageerd op onze verzoeken om een bijdrage te leveren.

Het resultaat kunt u hier downloaden.

U kunt de Mobiliteitsstudie downloaden via de website van de gemeente: https://www.haarlem.nl/orionzone/documenten-oz/
 

Zorgen over participatie wijkbewoners

De wijkraden in de Orionzone maken zich zorgen over de participatie door bewoners.
De gemeente wil minimaal 600 woningen bouwen in de Orionzone.
Dat is een ingrijpende verandering voor met name de wijken Sinnevelt, Planetenwijk en De Krim.
Het is belangrijk dat de bewoners betrokken zijn, weten wat er

Lees meer...

Orionzone - Visie ter inzage - Geef uw mening!

De visie is ter inzage gelegd, uw kunt tot 7 oktober uw zienswijze indienen.
Oftewel: het plan wordt door de gemeente gezien als voldoende om de burgers om hun mening te vragen.
De termijn van 6 weken is wettelijk vastgelegd.

De voorgaande presentaties en commentaarrondes waren bedoeld

Lees meer...

Orionzone - Rapportages Klankbordgroep Verkeer

De KlankBordGroep Verkeer heeft eind juli twee medewerkers van Mobycon in de wijken rond geleid.
Mobycon is de naam van het adviesbureau dat de verkeersstudie in opdracht van de gemeente uitvoert.
Tijdens de schouw zijn de belangrijkste knelpunten m.b.t. verkeer bekeken en toegelicht.

Rapportages
De KBG verkeer heeft de inbreng van wijkbewoners samengevoegd in de Rapportage Klankbordgroep Verkeer Orionzone.
Daarnaast zijn

Lees meer...

Orionzone - verkeersonderzoek - vervolg

Orion zone - Verkeersonderzoek in juli en augustus
KlankbordGroep .
De gemeente zet zich in om voor 26 augustus een ‘mobiliteitsonderzoek’ af te ronden.
De gemeente heeft vertegenwoordigers van de betrokken wijken uitgenodigd om deel te nemen aan een KlankBordGroep (KBG Verkeer).
Op 16 juli was de eerste kennismaking/ workshop met Mobycon, een onafhankelijk adviesburo dat het verkeersonderzoek gaat uitvoeren.
Natuurlijk kwamen het ongelukkig moment van

Lees meer...

Orionzone - Verkeersonderzoek en klankbordgroep

Onderdeel van de ontwikkelvisie Orionzone is een visie op mobiliteit in het gebied.
600 woningen met voorzieningen en werkfucties erbij geeft een (zeer) grote druk op de kwaliteit van de leefomgeving.
In de visie van de gemeente is een mobiliteitstransitie nodig om de stad leefbaaren bereikbaar te houden.

Lees meer...

Inspraak Riolering Mr.J.Gerritzlaan/ W.Klooslaan - tm 6 september

De inspraak voor het ontwerp van de Mr. Jan Gerritszlaan/Willem Klooslaan is gestart en loopt door tm 6 september.
Bewoners van de Mr. Jan Gerritszlaan/Willem Klooslaan en omgeving hebben begin juli van de gemeente hierover een brief gekregen.

Lees meer...

Concept visie Orionzone ter bespreking 20juni - download

Op 6juni verkregen we de concept visie (datum 18mei) die op 20 juni zal worden besproken door de Commissie Ontwikkeling.

Uw kunt deze hier downloaden (68Mb)

Als u zich zorgen maakt/ gefundeerde bezwaren heeft  mbt. de concept visie kunt u dat kenbaar maken ('inspreken') op deze commissievergadering.
Om af te stemmen en dubbelingen te voorkomen coördineren we het inspreken.
Als u wilt inspreken op 20 juni, neemt u dan contact op met de wijkraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Orionzone - brief Zorgen Werkgroep Orionzone aan de politiek

De werkgroep Orionzone is begin april opgericht door actieve bewoners uit de Planetenwijk.
Doel van de werkgroep is om erop toe te zien dat het participatieproces in het ontwikkelingsgebied Orionzone goed verloopt en er voldoende rekening wordt gehouden met de wensen van bewoners.
Ook de wijkraad van Sinnevelt is veregenwoordigd in deze werkgroep.

Lees meer...

18 juni - Feestelijk oplevermoment Schoterbos fase1

Feestelijk oplevermoment eerste werkzaamheden Schoterbos 18 juni

De 1e fase van het groot onderhoud van het Schoterbos is klaar. Het wordt steeds duidelijker hoe het park er uiteindelijk uit gaat zien. De gemeente wil gebruikers en omwonenden bedanken voor het begrip tijdens de werkzaamheden. En samen met u, aannemer Dura Vermeer en wethouder Snoek de verbetering van het Schoterbos vieren op 18 juni.
Het oplevermoment is van van 16.30 tot 17.30 uur. Aanwezigen kunnen verzamelen bij het Posthuis van Ecosol Effect, Meester Jan Gerritszlaan (tegenover nummer 73).

Lees meer...

Orionzone - concept visie wordt 20 juni besproken in de Commissie Ontwikkeling

Status 24mei2019
De bijgewerkte planning:

PlanningOrionzone22mei19

De planing en de achtergronden kunt u hier downloaden.

Er kon tot 15 mei gereageerd worden op de visie via

Lees meer...

De Orionzone en supermarkten

De Orionzone en supermarkten

Bij de presentatie dinsdag 7 mei over de Orionzone, werd verteld dat er wel genoeg supermarkten in Haarlem-noord zijn, maar dat deze niet goed zijn verspreid.

De stelling was: de meeste supermarkten liggen aan de oostkant en dus is er ruimte aan de westkant.
De Vomar zou wel van de Spaarndamseweg aan de oostkant, willen verhuizen naar de westkant.
Ze hadden een mooie plek gevonden: op de huidige plek van Nieuw Delftweide, dat in de plannen verhuisd naar het Noorden van de wijk.

Hier slaan de plannenmakers de plank goed mis.

Lees meer...

Orionzone 7mei 15.00 - 20.00 uur Presentatie concept ontwikkelvisie

Orionzone:  dinsdag 7mei 15.00 - 20.00 uur Presentatie concept ontwikkelvisie

Samen met de bewoners van de omgeving Orionweg/Planetenlaan is in het najaar van 2018 en in het voorjaar van 2019 nagedacht en gesproken over de toekomstige plannen.
Ook was er de mogelijkheid om te reageren via het 'digitale platform'.
Bij elkaar waren er zo’n 1500 reacties.
De gesprekken samen met bewoners en ook

Lees meer...

Wijkkrant voorjaar 2019 is uit

Wijkkrant nr 107 (april 2019) is uit.
Het digitale exemplaar kunt u hier downloaden.

Orionzone - voorlopige visie 7 mei

Naar aanleiding van de twee scenario's zijn er zijn meer dan 800 reacties gegeven op het digitale platform.
De architecten gaan aan de slag om alle inbreng te verwerken tot een Voorlopige Visie.  
De planning is dat deze voorlopige vise op 7 mei gepresenteerd gaat worden van 15.00 - 20.00 uur.
De locatie is nog niet bekend..
Zodra we meer weten hoort u dat van ons.

Meer informatie en achtergronden vindt u op de projectenpagina

Subcategorieën