NIEUWS

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws dat voor onze wijk interessant is.
Voor het laatste nieuws over ontwikkelingen in de Orionzone, zie de Facebook pagina van de werkgroep Orionzone

Voor achtergrondinfo, zie 'Activiteiten/ Projecten'

Als u een artikel wilt plaatsen op de website van Sinnevelt of foto's en/ of video's beschikbaar wilt stellen, neem dan contact op met de redactie.

Een aardige nieuwspagina mbt. Haarlem en omstreken is "Nieuwsberichten van de website van de gemeente Haarlem"

Locatie Bisonbowling – vragen aan de wijkraden

Locatie Bisonbowling – vragen aan de wijkraden
Vorige week (13 en 15 april 2021) zijn er door Hoorne Vastgoed twee (digitale) bijeenkomsten voor bewoners georganiseerd.
Op deze ‘aftrapsessies’ werd onder meer uitgelegd wat er de komende tijd gaat gebeuren.
En hoe belangrijk de mening van de wijkbewoners is

Lees meer...

Locatie Bisonbowling - vragen aan de wethouder over starten participatie

Vragen over het starten van de participatie locatie Bisonbowling (Hoorne Vastgoed)
De start van het participatietraject voor de locatie Bisonbowling in relatie tot de Orionzone als geheel roept bij de PvdA fractie vragen op.
De vragen zullen 22 april mondeling worden gesteld aan de verantwoordelijke wethouder, dhr. Roduner, voorafgaand aan de raadsvergadering (start 18:30 uur).
De vragen gaan o.a. over de rol van de gemeente in het het participatieproces gedurende het initiatief van Hoorne Vastgoed op de locatie van Bisonbowling.
Of zo'n proces overgelaten kan worden aan de ontwikkelaar. Worden de belangen van de wijkwoners voldoende gewaarborgd, of wordt de wijk 'overgenomen' door

Lees meer...

Buren van Bison Bowling verenigen zich

Vereniging van direct omwonenden, de buren van Orion400
Door de nieuwe eigenaar van het stuk grond waar nu Bison Bowling is gevestigd worden plannen gemaakt voor nieuwbouw.
Daar krijgt de hele wijk mee te maken.
En met name de bewoners van de woningen rondom Bison Bowling.
Zij krijgen immers de meeste overlast!

Lees meer...

Nieuwsbrief Orionzone april 2021

Er zit beweging in de Orionzone.
Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in onze buurt is door de wijkraden van Sinnevelt, De Krim en Plantenwijkeen een nieuwsbrief gemaakt.
Deze wordt in het weekend van 10/11 april bij de bewoners bezorgd.
U kunt

Lees meer...

Locatie Bison Bowling - Wijkraden in gesprek met Hoorne Vastgoed 23maart2021

De wijkraden van Sinnevelt, Planetenwijk en de Krim waren door Hoorne Vastgoed uitgenodigd voor een gesprek op 23 maart.
Hoorne Vastgoed is de nieuwe eigenaar van het perceel waar Bison Bowling is gevestigd.
Hoorne vastgoed realiseert woningbouw vaak in combinatie met een Vomar supermarkt.
Het gesprek in twee zinnen:
1. Fijn om kennis te maken en we hopen op een goede samenwerking.
2. Er zijn woningen nodig, geen extra supermarkt !

Hoorne Vastgoed is bezig

Lees meer...

Gemeente: geen reden voor zorgen over extra supermarkt in de Orionzone

Gemeente: geen reden voor zorgen over extra supermarkt in de Orionzone

Er is geen reden om ons zorgen te maken over gemeentelijke initiatieven rondom een extra supermarkt in de Orionzone. Dat is de uitkomst van antwoorden op onze brief naar wethouder Roduner (Ruimtelijke Ontwikkeling) .

Lees meer...

Planetenlaan 5 (Nova College) verkocht

Planetenlaan 5 (Nova College) verkocht

Het perceel van het voormalige Novacollege aan de Planetenlaan 5 Haarlem Noord is in augustus 2020 verkocht. Veel omwonenden en andere wijkbewoners zijn benieuwd wat er nu gaat gebeuren met het pand. Via de gemeente hoorden we dat architectenbureau Hulsker in opdracht van de eigenaren betrokken is bij de aankoop en de planning voor vernieuwing. Samen met de wijkraad Planetenwijk hadden we half september een gesprek met de architect Heiko Hulsker.

Heiko heeft vaker samengewerkt met de nieuwe eigenaren, Frans Ludwig & Theo Eichholtz. Zij kochten al eerder een aantal panden in en rondom Haarlem. Zoals Het zijn investeerders die beleggen voor de lange termijn. Ze zetten in op het bouwen en verhuren van appartementen in het midden- en hogere segment. Appartementen van 45 – 60 m2 met een huur van 800 – 1200 euro. Gericht op

Lees meer...

Zou u ook graag zonnepanelen willen, maar niet op het eigen dak?

Inwoners van Haarlem Noord en Bloemendaal kunnen nu investeren in zonnepanelen op een deel van de kassen en bedrijfsgebouwen van de Haarlemmer Kweektuin. kweekzon
Ideaal als je zelf geen panelen op je eigen dak kan of wil leggen.
KweekZon coöperatieve energie is een buurtinitiatief.
U wordt lid en investeert mee. KweekZon doet de rest: aankoop, installatie en onderhoud.
Jaarlijks ontvangt u de netto opbrengsten.
Gedurende 15 jaar kunt u

Lees meer...

Pas op: oplichters actief in de wijk

Er zijn oplichters actief in onze buurt.
Er wordt aangebeld door een keurige persoon.
Die vraagt of ze dakwerkzaamheden voor je kunnen doen.
Dakgoot schoonmaken, dakpannen repareren, schoorsteen, etc.
Het werk wordt niet of deels gedaan en er volgt een forse rekening.
Soms wordt een voorschot gevraagd.
Dit gebeurt met name bij oudere, kwetsbare bewoners.
Recentelijk hebben de oplichters toegeslagen in de Krim en op de Zanenlaan.
Let op en waarschuw anderen !
LetOpOplichtersActief inonzewijk.jpg

Lees meer...

Hoorne Vastgoed zet 'Stadsmakers' in voor de Orionzone

Hoorne Vastgoed heeft in 2018 het perceel van Bison Bowling gekocht.
Het oorspronkelijke plan van Hoorne was om daar woningen te bouwen boven een (Vomar) supermarkt.
Het vestigen van een supermarkt stuitte op veel weerstand van bewoners en is uiteindelijk in maart 2020 afgewezen door de gemeenteraad.
Het ziet ernaar uit dat er wordt geprobeerd om die extra supermarkt alsnog in onze wijk te krijgen.

Lees meer...

Planetenlaan 3 en 5 aangewezen als gemeentelijk monument

B&W hebben 8 september besloten het schoolcomplex aan de Planetenlaan 3 en 5, aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Dit is gebeurd op grond van de aanwezige architectuur- en cultuurhistorische waarden.
In de periode dat het besluit ter inzage lag zijn er een aantal zienswijzen ingediend door de eigenaar, het Novacollege.
Begrijpelijk omdat de locatie wordt verkocht en de marktwaarde

Lees meer...

De Projectenpagina is bijgewerkt

Het laatste nieuws staat in de rubriek 'Nieuws'.
Een overzicht met samenvattingen en de stand van zaken van activiteiten en projecten in Sinnevelt vind u op de projectenpagina.

Orionzone - status juli 2020

Orionzone – hoe verder ?

Eind februari van dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkelvisie voor de Orionzone.
In de volgende fase wordt de visie uitgewerkt tot een ontwikkelstrategie voor de komende jaren.
Een overzicht van de ontwikkellocaties, eigendom, aantal woningen, maximale

Lees meer...

Hulp bij geldzorgen

Hulp bij geldzorgen?

Bericht van de gemeente Haarlem:

Door de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat u minder inkomsten heeft en rekeningen niet op tijd kan betalen. 
Heeft u zorgen over geld? De gemeente kan u op verschillende manieren helpen.
Wilt u eerst met iemand praten over wat het beste bij u past?
Dan kunt u bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt of wijk een gesprek aanvragen met een consulent.
U kunt ook een afspraak maken bij team schulddienstverlening van de gemeente.

Lees meer...

Resultaat Participatie Orionzone 27feb20

Donderdag 27 februari 2020 is de Ontwikkelvisie Orionweg/ Planetenlaan behandeld in de gemeenteraad.
Dat was spannend, omdat dan zou blijken in hoeverre er rekening gehouden is met de bijdragen van de wijkbewoners.
Tijdens het doorspreken van de visie in de Commissie Ontwikkeling op 6 februari waren er immers 21 insprekers

Lees meer...

De waarheid over participatie - 27 februari - komt allen!

Donderdag 27 februari wordt de Ontwikkelvisie Orionweg/ Planetenlaan behandeld in de gemeenteraad.
Betrokken, actieve bewoners hebben zich de afgelopen maanden ingezet.
Uitgaande van de ambitie om woningen te bouwen, is ons streven om de leefbaarheid van de wijk te behouden.
We hebben onze meningen gegeven, vragen gesteld en

Lees meer...

Overleg aanpassen 'niet in beton gegoten' visie 24feb20

Donderdag 27 februari wordt de ontwikelvisie Orionweg/ Planetenlaan behandeld in de gemeenteraad.
De ontwikkelvisie is uitgebreid besproken in de Comissie Ontwikkeling op 6 februari.
De 21 (!) insprekers hebben hun zegje kunnen doen, dat is een democratisch recht.
Vanuit onze ervaring met 'participatie' tot nu toe, heeft niet iedereen het vertrouwen dat

Lees meer...

Visie Ontwikkeling Orionzone niet in beton gegoten

'Visie Ontwikkeling Orionzone niet in beton gegoten'


Zo luidt de kop van het artikel in het Haarlems Dagblad van vrijdag 7 februari.
Het artikel geeft een verslag van de Raadscommissie Ontwikkeling waar de visie donderdagavond werd besproken.

Bewoners waren in groten getale naar de raadszaal gekomen, waar de bespreking van de visie voor deze ontwikkelzone op de agenda stond. Er waren 21 insprekers die hun zorgen uitten. Over parkeerplaatsen die verdwijnen, bomen die gekapt worden, het grote aantal woningen dat bijgebouwd wordt, het 'wijkmarkeringspunt' van 7 woonlagen op de plek van Bison bowling, de toename van (sluip-) verkeer, de fijnstof, de herinrichting

Lees meer...

Bewoners Planetenwijk en Sinnevelt willen meepraten over Orionzone

Bewoners Planetenwijk en Sinnevelt willen meepraten over Orionzone

Uit het Haarlems dagblad van maandag 3 februari


Ze willen echt meepraten, de bewoners van de Planetenwijk en Sinnevelt in Haarlem-Noord. Dat gevoel hebben ze nu niet. In de door B en W vastgestelde ontwikkelvisie Orionweg-Planetenlaan zien ze veel te weinig terug van hun inbreng.

,,De gemeente heeft wel moeite gedaan om ons te betrekken en te informeren, maar we hebben niet de indruk dat er echt wordt geluisterd

Lees meer...

UItnodiging bijeenkomst Ontwerpvisie Orionzone: 20 en 27 januari

Uitnodiging bijeenkomsten inspraak Orionzone 20 en 27 januari
 
Op maandag 20 januari en op maandag 27 januari bent u om 20.00 uur van harte welkom in het Posthuis (Zaanenpark) om met elkaar te praten over de bouwplannen in de Orionzone.
Op 6 februari gaat de Commissie Ontwikkeling de definitieve Ontwikkelvisie behandelen en naar verwachting

Lees meer...

Subcategorieën