NIEUWS

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws dat voor onze wijk interessant is.
Voor het laatste nieuws over ontwikkelingen in de Orionzone, zie de Facebook pagina van de werkgroep Orionzone

Voor achtergrondinfo, zie 'Activiteiten/ Projecten'

Als u een artikel wilt plaatsen op de website van Sinnevelt of foto's en/ of video's beschikbaar wilt stellen, neem dan contact op met de redactie.

Een aardige nieuwspagina mbt. Haarlem en omstreken is "Nieuwsberichten van de website van de gemeente Haarlem"

Nieuwsbrief 'Samen voor elkaar'.

De laatste ontwikkelingen binnen het programma 'Samen voor elkaar', leest u in nieuwsbrief nr 12 .

Beter een goede BUUV dan een verre vriend

Beter een goede BUUV dan een verre vriend
BUUV is de buurtmarktplaats voor en door bewoners van Haarlem. Je kan er nieuwe Haarlemmers leren kennen, hulp vragen bij iets wat je niet goed kan of je eigen talent aanbieden. Bij BUUV gaat het o.a. om diensten die je als bewoners voor elkaar

Lees meer...

Gladheidsbestrijding komende winter

Gladheidbestrijding komende winter
Voor het komende winterseizoen ligt het uitvoeringsplan van de gemeente voor de gladheidbestrijding klaar. Aan de hand van evaluaties van de gladheidsbestrijding van vorig jaar, zijn kleine maatregelen ter verbetering opgenomen

Lees meer...

Poster: Hulp voor dagelijkse dingen

Bericht van Samen voor Elkaar:
Begin deze week is de nieuwe informatieposter over de veranderingen in het sociaal domein verspreid in Haarlem. De poster geeft Haarlemmers informatie over waar zij terecht kunnen als zij hulp nodig hebben bij dagelijkse dingen in en om het huis, bij opvoeden en opgroeien

Lees meer...

Uw eigen mini-tuin om een boom?

De gemeente stimuleert Haarlemmers om zich te ontfermen over de boomrondes in hun straat. Een boomronde is het stukje grond

Lees meer...

Onderzoek grondwaterstand afgerond

Veel inwoners van Zuid-Kennemerland, zo ook in Sinnevelt,  hebben in de winter van 2012/2013 te maken gehad met grondwateroverlast. De samenwerkende gemeenten in de regio hebben samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland een onderzoek uit laten voeren naar de oorzaak

Lees meer...

Babbeltruc - wat is het en tips

Het gebeurt regelmatig dat dieven met een smoesje aanbellen en zo een huis weten binnen te komen. Soms vragen ze u om een glaasje water of om pen en papier

Lees meer...

Handhaving, dat werkt!

Handhaving, dat werkt!
We willen wonen en werken in een prettige, schone en veilige stad. Daar moeten we allemaal wat voor doen. Eén van die dingen is dat we ons houden aan de (handhaving)regels. Voor naleving van die regels zetten we in Haarlem handhavers in.

Lees meer...

Misdaad in kaart

Is onze wijk veilig, wordt er veel ingebroken in Sinnevelt? De politie heeft verschillende websites die informatie geven. Op de website misdaad in kaart vindt u actuele informatie over

Lees meer...

Nieuwsrubriek 'Onderhoud in de wijk'

Er wordt regelmatig onderhoud gepleegd aan het wegdek, waterafvoer, begroeiing, etc.
Het zou prettig zijn als iedereen in de wijk

Lees meer...

Werk aan de wegen in en rond Haarlem

Werken aan de weg in Haarlem. Niemand vindt het leuk om in de file te staan. Het kan helpen als je weet waar wegwerkzaamheden zijn.
De gemeente onderhoudt een website met een overzicht van actuele en geplande werkzaamheden aan de wegen in en rondom Haarlem: Werken aan de weg

Nieuws over en rondom Sinnevelt

Bent u ook betrokken bij uw wijk en Haarlem?

Op de nieuwspagina staan links naar diverse bronnen voor het laatste nieuws.

Lees meer...

Gratis fitnessen in het Schoterbos

Vanaf 31 oktober kunnen mensen gratis fitnessen in het Schoterbos.
De organisatie Fitnezz4All biedt Haarlem hiervoor

Lees meer...

Subcategorieën